2018 Spring Arts Auction of Paintings and Calligraphy, Sichuan Dexuan 2018 Spring Art Auction, July 21, 2018 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
265 lots, Chinese ancient and modern paintings and calligraphies including works by Zheng Wuchang, Li Kuchan, Huang Yongyu, Guan Liang, Huang Huanwu, Huang Junbi, Fang Chuxiong, Yang Shanshen, Feng Youlan, Qi Gong, Jin Zhang, Jiang Hanting, Chen Zizhuang, Wang Yong, Wu Yifeng, Chen Kang, Zhang Xiangchong, Li Xiangjun, Ma Xianglan, Lin Liang, Li Zai, Li Mengyang, Wang Shishen, Zhang Fu, Pu Songling, Chen Jiru, Tang Yin, Luo Pin, Xiong Xiling, Huang Binhong, Qian Shoutie, Cheng Shifa, Mei Langfang, Liu Zijiu, Chen Shizeng, Ju Lian, Du Yuesheng, Yu Dafu, Huang Miaozi, He Haixia, Wang Ziwu, Pu Ru, Hua Shigui, Kang Youwei, He Weipu, Wu Changshuo, Lin Yong, Kong Xiaoyu, Peng Xiancheng, Chen Peiqiu, Xu Hongquan, Liu Jiyou, Shi Hu, Dong Zuobing, Pu Hua, Wen Yiduo, Guo Moruo, Wu Zuoren, Yao Hua, Wu Yusheng, Zhang Zongxiang, Pan Su, Jiang Weisong, Ding Foyang, Ma Juwu, Xing Yun Fa Shi, Yao Wentian, Cai Yu, Zha Sheng, Weng Fanggang, Wu Zhongqi, Wu Yifeng, Chen Zhuying, Yu Youren, Huang Siyong, Li Zhanzhi, Chen Banding, Wang Chengxi, Wu Changshuo, Li Qiujun, Hua Shigui, Feng Xu, Tan Yankai, Lin Changmin, Ye Gongchuo, Wang Zhen, Lang Shining, Zhang Lu, Zhao Lengyue, Zhao Puchu, Gu Xiegang, Hua Xinluo, Zhang Xinjia, Mei Qing, Bada Shanren, Li Rihua, Yu Song, Zhao Yuan, Dong Qichang, Huang Jucai, Qian Long, Chen Daofu, Shi Tao, Wang Yuanqi, Pan Shi’en, Li Jian, Cao Dengyong, Lin Zhaotang, Yang Qisun, Zhu Yizun, Ji Gu, Zhang Ruitu, Xia Jingguan, Wang Zhaoming, Wu Peifu, Zhang Shuqi, Zheng Banqiao and Jia Guangjian.
Size: 8.3×10.6×0.6inches.
258 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2018 Spring Arts Auction of Paintings and Calligraphy, Sichuan Dexuan 2018 Spring Art Auction, July 21, 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *