2018 Spring Auctions Collection of Stone Seals, 25 June, 2018. 2018 Spring Auctions Collection of Modern Stone Seals in Country, June 25, 2018

$75.00

Category:

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head slightly bumped. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
Two catalogue in one as published.
1. Duo Yun Xuan 2018 Spring Auction of Art Works. Collection of Stone Seals and Books about Seals. 25 June, 2018.
118 lots, collection of stone seals and books about seals, including seals by Wang Fu’an, Li Yinsang, Xu Xingzhou, Wu Putang, Zhu Fuzhan, Jin Yumin, Zhu Qishi, Zhang Xiong, Ye Pinsan, Ding Fuzhi, Chen Julai, Fang Jiekan, Zhao Cixian, Huang Shiling, Ren Lifan, Wu Changshuo, Wu Zhizhen, Qi Baishi, Lu Tai, Tang Zuishi, Fang Quji, Tang An, Xie Meinv, Zhang Yongbo, Lu Daisheng, Gu Xiang, Lin Wenbao, Pan Yumao, Yang Yuxuan, Lin Yuanzhu, Huang Hensong, Lin Bingsheng, Liu Mingliang and Wang Yifan.
2. Duo Yun Xuan 2018 Spring Auction of Art Works. Collection of Modern Stone Seals in Country. 25 June, 2018.
22 lots, collection of modern stone seals, including seals by Li Jie, Shi Shuangliang, Luo Gang, Wang Lite, Wang Bin, Zhang Ming, Yuan Huimin, Zhang Linjun, Sun Weizu, Xu Gufu, Li Wenjun, Lu Kang, Mao Darong, Tong Yan, Lu Mingwu, Lin Jian, Han Tianhen and Gao Shixiong.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
182 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2018 Spring Auctions Collection of Stone Seals, 25 June, 2018. 2018 Spring Auctions Collection of Modern Stone Seals in Country, June 25, 2018”

Your email address will not be published.