A Classic Chinese Paintings and Calligraphy Works Special, Chinese Contemporary Ink Paintings, Beijing Poly 34th Fine Art Auction, April 28, 2016 Sale Catalogue

$110.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues in one as published.
646 lots, classic Chinese paintings, calligraphies and contemporary ink paintings including works by Ren Yi, Wang Hui, Lu Runyan, Lin Zexu, Jin Nong, Chang Zenghao, Huang Baomao, Chen Baoshen, He Weipu, Li Ruiling, Wu Guandai, Wang Yuanqi, Shen Zhou, Yu Ji, Wen Zhengming, Zheng Banqiao, Liu Chunlin, Gao Qipei, Lin Liang, Dong Qichang, Yang Han, Li Zhenyong, Li Hongzhang, Yi Lixun, Tang Luming, Bada Shanren, Wang Meng, Cheng Yanqiu, Jin Tingbiao, Su Chubai, Xu Gu, Pu Hua, Fan Kuan, Zhang Xuehong, Gu Xiegang, Zheng Xiaoxu, Lin Sen, Dong Qichang, Wang Shimin, Zhang Xiong, Gai Qi, Jiang Jie, Wu Zaixi, Shen Zhenlin, Yun Shouping, Gao Fenghan, Fu Zengxiang, Yan Xishan, Duan Qirui, Yu Zhixue, Li Shan, Wu Yunfa, Liang Qichao, Zeng Xiang, Hu Kangmei, Wnag Yong, Zhou Shaohua, Wang Xijing, Long Rui, Xu Lele, Yu Shui, Song Yanjun, Fan Zeng, Hu Ningna, Zhou Jingxin, Zhou Sicong, Xue Linxing, Yang Zhiguang, Gao Made, Fu Xiaoshi, Li Baolin, Fang Jizhong, Ying Yeping, Ren Daqing, Huang Chunrao, Liu Keren, Song Yulin, Bai Gengyan, Liu Muqing, Zhang Guihua, Chen Yufu, Liu Wenxi, Yu Jigao, Liu Boshu, Zhou Zhilin, Han Min, Ding Shishu, Wang Lanruo, Xiao Lang, Wang Yinchun, Guan Jun, Fu JIabao and Liu Jianjun.
Size: 8.2×10.6×1.0 inches.
420 pages.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A Classic Chinese Paintings and Calligraphy Works Special, Chinese Contemporary Ink Paintings, Beijing Poly 34th Fine Art Auction, April 28, 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *