Ancient Books and Documents, China Treasures 2013 Spring Auctions, April 26 2013 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot, covers corners and edges slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
1254 lots, ancient books and documents including rare books “Han Yu Pin Yin Zong He Ci Dian”, “Fa Xue Tong Lun”, “Xi Qing Gu Jian”, “Shi Xue Yao Lun”, “Zhong Guo Za Ji” (Chinese Mischllanies, A Collection of Essays and Notes), “Song Ren Hua Ce”, “Zhong Guo Su Xiang” (Chinese Plastik), “Zhong Guo Qing Tong Qi Tu Lu”, “Cui Chan Zhong Guo” (China Maganificent, Five Thousand Years of Chinese Art), “Wan Guo Tu An Da Ci Dian”, “Zhong Guo Feng Su”, “Jin Shou Quan Gao Ben You Ji Chao Ben”, “Gu Jing Lun Ce”, “Lv Biao”, “Chun Qiu Shuo Lue”, “Wu Xue Lu Chu Bian”, “Shuo Wen Jie Zi”, “Shi Zhu Su Shi” and “Yun Fu Qun Yu”, woodcut prints by Yang Mingyi, Yang Nawei, Yang Yongqing, Song Kejun, Wu Guanghua, Yi Zhensheng, Yao Tianmu, Shao Keping, Wang Zhaoliang, Xu Bing, Lin Changmin, Wu Zhonghan, Sun Zongli, Jiang Bibo, Lin Zhiyao, Chao Mei, Lin Jun, Xu Kuang, Chen Ketian, Chen Fangji, Ying Yeping, Wu Jingting, Yu Fei’an, Song Wenzhi, Xu Xi, Li Jiyuan, Qian Songyan, Zhang Jianming, Guo Ke, Wu Changshuo, Liu Baochun, Chen Liyan, Bai Xueshi, Mao Zedong, Ma Yuan, Ma Lin, Xu Beihong, Chen Shaomei, Jiang Zemin, Zhao Puchu, Qi Baishi, Ren Bainian, Lin Ximing, Zhang Daqian, Wu Shantao and Lan Ying, rubbings “Zhao Meng Fu Shu Mei Hua Shi Jue”, “Han Guo You Dao Xian Sheng Bei”, “Wei Zao Xiang Bei”, “Yu Zhi San Xi Tang Fa Tie”, “Su Shi Shu Tie”, “Bao Xue Zhai Zhao Tie”, “Han Shi Men Song”, “Mao Gong Ding Yin Ta”, “Guan Gong Zhu”, “Ling Jiu Feng Wen Shu Shi Bei”, “Xi Zhai Cang Tie” and “Lu Gong San Biao Zhen Ji”.
Size: 8.4×11.2×0.4 inches.
219 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ancient Books and Documents, China Treasures 2013 Spring Auctions, April 26 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *