Ancient Chinese Paintings, Nanjing Shizhuzhai. Jiangsu Jude 2017 Auctions, January 1, 2017 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
184 lots, ancient Chinese paintings including works by Zhao Zhiqian, Wang Hong, Dai Xi, Tang Yifen, Fang Shisu, Wang Shimin, Dong Qichang, Gong Zizhen, Jin Tingbiao, Weng Tonghe, Zhang Dafeng, Gu Heqing, Jiang Yun, Lin Mei, Zheng Banqiao, Huang Shen, Gao Qipei, Luo Pin, Li Shan, Zhang Ruitu, Wang Wenzhi, Liang Tongshu, Weng Fanggang, Liu Yong, Shen Zhou, Yuan Yao, Yao Gongshou, Huang Yi, Pu Hua, Zhou Xian, Tang Shishu, Lin Liang, Chen Chongguang, Tang Luming, Zhang Xiong, Lv Yuan, Ye Daoben, Weng Shouqi, Shi Shoubo, Zhang Bailu, Zhang Xianghe, Qu Zhaolin, Peng Yulin, Liu Songnian, Wang Yuanqi, Wang Hui, Yun Shouping, Fang Zong, Shen Shi, Zhou Bin, Xu Sheng, Gu Jianlong, Wang Su, Kang Tao, Chen Hongshou, Zeng Guofan, Qian Weicheng, Wu Shixian, Ren Xun, Ren Bonian, Wan Shanglin, Xiang Shengmo, Xi Gang,Wu Guxiang, Feng Gai, Wu Dacheng, Liu Chunlin, Yao YuanzhI, He Shaoji, Zhao Zhiqian, Pan Zuyin, Zhang Zhao, Yang Qisun, Jiang Weifang and Hu Linyi.
Size: 8.2×10.9×0.4 inches.
170 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ancient Chinese Paintings, Nanjing Shizhuzhai. Jiangsu Jude 2017 Auctions, January 1, 2017 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.