Ancient Documents Special, Beijing East Art Center 2011 Spring Auction, July 6, 2011 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pencil marks on a few pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
677 lots, rare books including “Chi Du Jun Yan”, “Han Chang Li Ji”, “Mao Ze Dong Shi Ci Liu Shi Qi Shou”, “Zang Wen Ni Yin Xie Jing”, “Xin Bian Fang Xing Sheng Lan”, “Zhou Li Zhu Shu”, “Tu Zhu Nan Jing Mai Jue”, “Shuo Wen Ti Yao”, “Zhai Zhong Xuan Gong Ji”, “Shang You Lu”, “Guo Chao Xian Zheng Shi Lue”, “Xia Guang Li Ji”, “Da Qing Lv Li”, “Wen Shi Tong Yi”, “Wu Xian Qin Xian”, “Xin An Wen Xian Zhi”, “Qin Ding Shu Jing Tu Shuo”, “Wu Lun Shu”, “Huang Chao Wen Xian Tong Kao”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Da Ming Hui Dian”, “Song Shi Yi”, “Dong Lin Lie Zhuan”, “Yuan Ming Shi Lei Chao”, “Ji Shi Ben Mo”, “Jin Shi Du Bian”, “Shang Lun Dian Gu”, “Nan Hu Ji”, “Mo Lin Jin Hua”, “Cao Zi Hui” and “Guo Chao Shi Bie Cai Ji”, rubbings “Yan Zhen Qing Bei Ta”, “Song Ta Wei Yuan Zheng Bei”, “Gong Ta Zhao Meng Fu Qian Zi Wen”, “Hang Zhou Fu Shen Guan Ji” and “Yu Ke Mo Miao Xuan Fa Tie”.
Size: 8.2×11.0x0.6 inches.
208 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ancient Documents Special, Beijing East Art Center 2011 Spring Auction, July 6, 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *