Ancient Literature Performance, Beijing Nagao 2010 Spring Art Auctions, July 15, 2010 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Light stains on bottom of text block. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
673 lots, rare books including “Shuo Wen Jie Zi”, “Li Wen Zhong Gong Zou Gao”, “Cheng Shi Lun”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Zhu Zi Jia Li”, “Kang Xi Zi Dian”, “Wen Xin Guo Gong Ji”, “Xu Wen Gong Ji”, “Shan Han Lun”, “Zhen Jiu Da Cheng”, “Nan Bei Gong Ci Ji”, “Dong Xuan Bi Lu”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Ou Yang Gong Wen Ji”, “Wen Xin Diao Long”, “Dong Xi Jin Yang Yi”, “Fang Shi Mo Pu”, “Jin Shi Tu, Zheng Ban Qiao Quan Ji”, “Liu Zhao Wen Qi”, “Jiu Tang Shu”, “Bao Yan Tang Mi Ji” and “Huai Hai Chang Duan Ju”, manuscripts by He Xiangning, Zhou Peiyuan, Wu Zuoren, Fei Xiaotong, Wang Jiqi, Weng Tonghe, Mao Dun, Zhu Xishi, Huang Binhong, Wang Zhaoming, Mei Lanfang, Liu Haisu, Li Shuping, Zhu Zhanyu, Wu Guanzhong, Yang Mo, Zuo Zongtang, Ye Shengtao, Ye Gongchuo, Chen Duxiu and Huang Zhou, seal impresses “Shuang Gui Xuan Yin Cun”, “Xue Lu Bai Yin”, “Xu Xin Zhou Yin Ju” and “Qi Bai Shi Shou Pi Shi Sheng Yin Ji”, rubbings “Zhao Song Xue Lan Ting”, “Shi Wang Ding”, “Xi Zhou San Shi Pan Ta Ben”, “Han Shu Xiang Zhuan Ta Pian”, “Li Yuan Jing Bei”, “Xuan Mi Ta Bei Tie”, “Da Tang San Zang Sheng Jiao Xu”, “Han Bei Tie” and “Tang Di Liang Gong Bei”.
Size: 8.3×11.2×0.8 inches.
320 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ancient Literature Performance, Beijing Nagao 2010 Spring Art Auctions, July 15, 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *