Beijing Bolangxuan International 2012 Auction, June 30, 2012 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
617 lots, including white jade pendants, snuff bottles, plaques and belt hooks, famille rose bowls, plates and tea pots, blue and white water pots, tea cups, brush pots, ewers, brush washers, plaques and vases, rosewood table screens, Zitan brush pots, purple clays teapots, Chinese paintings and calligraphies by Xu Banda, Qian Songyan, Wang Geyi, Song Wenzhi, Liu Haisu, Wang Xuetao, Li Keran, Dong Shouping, Xie Zhiliu, Chen Dayu, Wu Hufan, Zhu Lesan, Wu Hufan, Huang Binhong, He Jiaying, Kong Xiaoyu, Wang Xuetao, Huang Zhou, Bai Xueshi, Tian Shiguang, Wu Guanzhong, Zhao Shao’ang, Yang Yanwen, Lin Yong, Feng Zikai, Xu Beihong, Song Yulin, Li Xiongcai, Fang Zenxian, Wu Shanming, Qian Songyan, Qi Liangchi, Wang Xijing, Xue Liang, Huang Yongyu, Zhu Qizhan, Wang Chengxi, Xie Zhiguang, He Jiaying, Cui Zifan, Wu Zuoren, Xu Xi, Bai Bohua, Fu Xiaoshi, Lou Shibai, Fang Jizhong and Wei Zixi.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
96 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Beijing Bolangxuan International 2012 Auction, June 30, 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *