Calligraphies, Modern Celebrities Manuscripts, Photographs, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, June 2th 2019 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
306 lots, calligraphies, modern celebrities manuscripts, photographs and rare books including documentaries “China Travel”, “War in China”, “Chinese Acrobatics” and “Turmoil in Red China”, photographs of Lin Boqu, Sun Yat-sen, Wu Zhihui, Yang Du, Xu Shiying, Duan Qirui, “Geng Zi Shi Bian Jing Shi Can Ji Ying Ji”, “Shang Hai Shi Bian Zhao Pian” and “Sui Yuan Di Qu Ji De Wang Ying Ji”, manuscripts by Zhou Xuexi ,Xu Zonghao, Shao Zhang, Zheng Yuan, Wu Xi, Chen Xianlong, Liang Dingfen, Lu Hejiu, Xu Shu, Ke Huang, Qian Jibo, Qian Zhongshu, Yu Shaosong, Jiang Zhiyou, Zhang Yuanji, Wang Daxian, Lu Bi, Hong Ye, Wang Mengshu, Wang Dalong, Li Zheming, Yin Shigong, He Liangquan, Wang Xiaohang, Tian Wenlie, Zhou Shumo, Ding Chuanjing, Zhou Yubing, Zhou Hao, Huang Weihan, Sun Xiong, Zhang Ruqiao, Zheng Yan, Hu Shangyi, Guan Songfang, Hui Xiaotong, Wang Ailan, Wang Youshi, Zhou Sicong, Pan Jiezi, Wang Renfeng, Lin Guanming, Zhou Yuanliang, Qin Zhongwen, Chen Weixin, Xu Yansun, Qian Zijun, Shao Yu, Wang Huanan, Tian Ling, Tian Shiguang, Li Hua, Lao She, Xu Naichang, Chen Lifu, Ye Gongchuo, Ma Yingjiu, Du Yuesheng and Peng Zemin, rare books “Gong He Ren Wu”, “Di Yi Ci Jiao Tong Hui Yi Ji Nian Ji”, “Yuan Ming Yuan You Ji”, “Qing Guo Bei Jing Huang Cheng Xie Zhen Tie” and “Chang Jiang Da Guan”.
Size: 8.4×10.6×0.4 inches.
162 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Calligraphies, Modern Celebrities Manuscripts, Photographs, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, June 2th 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *