Ceramics, Furnitures, Rare Books, Chinese 20th Century and Contemporary Art, Stamps and Coins, China Guardian 2016 Spring Auctions Highlights

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
China Guardian 2016 Spring Auctions Highlights, including Chinese 20th Century and Contemporary paintings by Wu Dayu, Zao Wouki, Wu Guanzhong, Hu Shanyu, Lin Fengmian, Yan Wenliang, Guan Liang, Li Ruinian, Sun Zongwei, Dai Ze, Xiao Feng, Song Ren, Leng Jun, He Duoling, Chao Ge, Duan Jianwei, Shang Yang, Yan Ping, Lui Liu, Liu Wei, Zhou Chunya, Liu Ye, Ding Yi, Xu Bing, Shu Qun, Li Shan, Mao Xuhui, Xu Jin, Xia Xiaowan, Yu Xiaofu, Yuan Qingyi, Yang Feiyun, Guo Runwen, Li Guijun, Wei Ershen, Duan Jianwei, Chen Yifei, Zhang Xiaogang, Zeng Fanzhi, Ou Yangchun and Huang Yuxing, Chinese porcelain vases, chicken cups, Zuns, dishes, bowls, porcelain plates by Zhong Liansheng, Guo Wenlian, Leng Jun and Li Jusheng, Guan glaze, blue glaze, Blue and White, Wucai and Famille rose wares, Zitan brush pots, cloisonne washers, bronze censes, gilt-bronze Vajra and Vajrabell, Amitayus, Agni, Sakyamuni and Vajrapani, white jade brush washers, vases and covers, censers, table screens, snuff bottles, pendants and plaques, red clay teapots by Chen Mingyuan, Ling Wanquan, Gu Jingzhou, He Daohong, Wang Yinxian and Gao Zhenyu, Huanghuali folding screens, horseshoe armchairs, yoke-back armchairs, floor screens, window screens, end tables, high brazier stands, eight-immortals tables and cabinets, scholars objects bronze calabash shaped vases, imperial lacquer rhytons, red lacquered cabinets, jade plates, gilt-bronze vases, li type incense burners, Lingbi stone incense stands, inkstones, Qingtian, Shoushan, Changhua chicken-blood stone seals by Zhao Zhiqian, Qibaishi, Wu Changshuo, Wu Rangzhi, Zhang Daqian and Guo Gongsen, rare books “Wei Shu”, “Tong Jian Ji Shi Ben Mo”, “Fan Wen Zheng Gong Ji”, “Mu Zhai Chu Xue Ji”, “Song Tan Ge Yin Shi”,”Bao Yin Zhai Yin Shi” and “Shi Zhong Shan Fang Yin Ju”.
Size: 8.9×11.8×0.5 inches.
198 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ceramics, Furnitures, Rare Books, Chinese 20th Century and Contemporary Art, Stamps and Coins, China Guardian 2016 Spring Auctions Highlights”

Your email address will not be published. Required fields are marked *