Ceramics, Wine, Maotai Wine, Furniture and Works of Art, Gold and Silver Ware, China Guardian 2016 Autumn Auctions, November 12-15, 2016 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
2499 lots, splendor of imperial art including Famille rose porcelain pen holders, red glaze, green glaze and Blue and White stem cups, bowls, Zuns, vases, flower pots, censers, plates, figures, water pots, table screens, tea sets, snuff bottles, brush washers, Ge type, Ru type, Longquan and Doucai wares, jade carvings, white jade inkstones, Furongshi seals, gilt bronze Buddhist sculptures, Yixing Zisha pottery including teapots made by Xu Da, Tao Jia, Ying Xueping, Ying Ren, Lu Yuxin, Xie Manlun, Tan Jianfeng, Shen Yanfeng, Yang Yiwen, He Jian, Chen Hui, Bao Zhenglan, Xu Weiming, Bao Zhiqiang, Bao Zhongmei, Gu Shaopei, Xu Xiutang, Chen Guoliang, Pan Tao, He Tingchu, Zhang Jing, Rong Xiang, Jiang Anqing, Zhu Kexin, Gao Junzhi, Shao Shunsheng, Lu Hao, Cao Wanfen, Zhang Honghua, Qing Zhirong, Gu Peilun, Shao Shengzu, Zhang Qingchen, Jiang Jianxiang, Li Changhong, Wang Dongshi, Wu Yungen, Zhang Zhengzhong, Lv Raochen, Hu Yaoting, Zhou Guizhen, Wu Qunxiang and Chen Guoliang, contemporary jade carvings by Meng Qingdong, Fan Tongsheng, Fan Junmin, Ge Hong, Qu Lijun, Yu Xuetao, Wang Xiaozhe, Wang Jinzhong, Zhao Xianzhi, Wang Yibo, Zhang Baolu and Yang Dazhao, modern and contemporary porcelain including porcelain plaques by Yang Xiaojin, Zhao Jun, Chen Jianjun, Sun Zhenfeng, Xiong Yuantang and Yang Junyang, porcelain vases by Wang Huaijun, Fang Yi, Ding Hong, Huang Shan, Shi Jiamei, Cao Jinxing and Yang Runquan, rare wines including Rauzan-Segla, Chateau Canon, Chateau Beychevelle, Lynch Bages, Chateau Duhart Milon, Pontet Canet, E Guigal and Kweichou Mou-tai Chiew, modern and contemporary seals by Mao Dawei, Li Jie, Wang Lite, Chen Feng, Zhou Jianguo, Xu Gufu, Xu Zhenglian, Shi Kaike, Gao Shixiong, Xu Yunshu, Wu Zijian, Tong Danian, Qian Juntao, Lai Chusheng, Chen Julai, Tang Zuishi, Wang Bingke, Zhao Shuru, Wang Fu’an, Qian Shoutie, Yang Longshi, Zhu Shilin, Wu Han, Xu Xinzhou, Zhang Daqian, Qi Baishi, Zhao Dajin, Sun Lanzhi, Fang Erqian and Deng Sanmu, scholar’s studio objects.
Size: 8.3×10.6×0.4 inches.
226 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ceramics, Wine, Maotai Wine, Furniture and Works of Art, Gold and Silver Ware, China Guardian 2016 Autumn Auctions, November 12-15, 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.