Chinese Calligraphy and Paintings. Anhui Chenfei 2018 Spring Auction, April 29th, 2018 Sale Catalogue

$75.00

Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
924 lots, Chinese calligraphies and paintings including works by Huang Shen, Liu Rushi, Song Huizong, Zheng Banqiao, Shen Quan, Luo Pin, Yu Fei’an, Li Huixian, Xu Gu, Wang Shimin, Ju Lian, Ren Bonian, Zhang Daqian, Tao Lengyue, Zhu Meichun, Xie Zhiliu, Lin Fengmian, Qian Juntao, Zhu Heng, Qi Baishi, Lan Ying, Lai Shaoqi, Lu Xiaoman, Wu Peifu, Li Hongzhang, Ye Shengtao, Zhu Zhishan, Bai Chongxi, Huang Daozhou, Tao Zhixing, Liu Wenxi, Xu Zihe, Wang Geyi, He Haixia, Lai Chusheng, Zhu Qizhan, Guan Shanyue, Huang Yongyu, Wei Zixi, Tao Lengyue, Zhang Shanzi, Chen Dayu, Fu Baoshi, Pu Ru, He Xiangning, Feng Chaoran, Ding Guanpeng, Zhao Zi’ang, Wen Zhengming and Lin Shu.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
152 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Calligraphy and Paintings. Anhui Chenfei 2018 Spring Auction, April 29th, 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *