Chinese Calligraphy, Duo Yun Xuan 2018 Autumn Auctions, 20 December, 2018 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
99 lots, Chinese Calligraphies including works by Wu Zheng, Zhang Jian, Yang Yi, Huang Baoyue, Shen Wei, Zhang Jianxun, Liu Chunlin, Zhang Qihou, Bao Xi, Xu Shichang, Wang Fu’an, Yang Shanshen, Chen Zifen, Yu Youren, Chen Peiqiu, Xie Zhiliu, Shen Yinmo, Wu Hufan, Zhang Daqian, Zhao Lengyue, Wang Quchang, Lin Sanzhi, Yi Lixun, Zheng Xiaoxu, Wang Zhen, Luo Zhenyu, Bai Jiao, Liu Chunlin, Yan Duhe, Kang Youwei, Zeng Xi, Chu Deyi, He Weipu, Sun Xingyan, Deng Sanmu, Huang Yanpei, Bao Xi, Guo Moruo, Zhao Puchu, Zhao Yuanren, Lai Shaoqi, Cheng Shifa, Zhou Huijun, Zhang Ji, Qi Gong, Gu Tinglong, Gao Ershi, Pan Boying, Gu Yingfen, Ye Erkai, Yi Lixun, Ren Zheng and Hu Xiaoshi.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
114 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Calligraphy, Duo Yun Xuan 2018 Autumn Auctions, 20 December, 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *