Chinese Calligraphy, Duo Yun Xuan 2018 Spring Auctions, 24 June, 2018 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
93 lots, Chinese Calligraphies including works by Zhao Lengyue, Cheng Shifa, Yang Shanshen, Tang Yun, He Tianjian, Wu Hufang, Deng Sanmu, Bai Jiao, Zhao Shuru, Feng Zikai, Xie Zhiliu, Chen Peiqiu, Wang Geyi, Lin Sanzi, Zhao Puchu, Qi Gong, Yu Youren, Tan Zekai, Zhang Daqian, Liang Hancao, Gu Xiegang, Cai Yuanpei, Fan Wentong, Fei Xinwo, Chen Yinke, Liu Yazi, Zhang Junmai, Qi Junzao, Gu Chun, Wang Fu’an, Luo Zhenyu, Yi Lixun, Huang Shiling, Shen Jianshi, Lu Runxiang, Yang Xian, Tao Tao, Fu Tienian, Shen Enfu, Tong Danian, Qian Zhenhuang, Qian Han, Luo Zhenyu, Liu Tingchen, Wang Xiaolai, Xing Ci, Gong Xinzhao, Wang Shizi, Xiao Tuichang, Qian Zhenhuang, Zheng Xiaoxu, Luo Henghuan, Tan Yankai, Xu Shichang, Wu Peifu, Yuan Kewen, Sun Wen, Yang Xian, Hu Jue, Tong Danian, Shen Zengzhi, Shi Lu, Wang Chuantao, Hong Yi, Zhao Puchu, Li Xiongcai, Ma Yifu, Xie Zhiliu, Liu Danzhai, Lai Shaoqi, Liu Haisu, and Wang Quchang.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
118 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Calligraphy, Duo Yun Xuan 2018 Spring Auctions, 24 June, 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *