Chinese Calligraphy, Jiangnan Maodetang’s Collection of Rare Books and Rubbings Special, Wallong 2008 Spring Festival Art Auction, January 16, 2008 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
285 lots, Wallong 2008 Spring Festival art auction including Chinese calligraphies by Xiong Baizhai, Hua Guofeng, Lu Runyang, Hua Shigui, Qi Baishi, Han Meilin, Feng Zikai, Dong Shouping, Xu Sangeng, Zhang Hai, Liu Yi, Jin Nong, Chen Jiru, Wu Peifu, Wang Bomin, Feng Guifen, Jia Zhen, Liang Qi, Pu Jie, Cai Yuanpei, Liu Yazi, Deng Sanmu, Zuo Zongtang, Wen Huaisha, Shu Tong, Cao Kun, Zhang Fuchang, Li Yimian, Chen Duxiu, Fan Zeng, Zhang Ting, Liu Haishu, Wang Duo, Zha Sheng, Li Lianying, Zhang Zongxiang, Zhang Hai, Zhang Renjie, Lu Yanshao, Qi Gong, Yu Youren, Kang Sheng, Shao Huaze and Guo Shangxian. Rare books and rubbings from Jiangnan Maodetang’s collection including manuscripts by Xu Beihong, Huang Binhong, He Xiangning, Jiang Zhongzheng, Kong Xiangxi, Zhang Zhidong, Tao Xingzhi, Qi Baishi, Zhao Puchu, Feng Zikai, Hu Shi, Chen Cheng, Huang Zhou, Jiang Jingguo, Liu Yazi and Guo Moruo, rubbings “Su Dong Po Gong Tie”, “Shi Cai Tang Shi Ke Liu Zhong”, “Li Si Xun Bei”, “Ou Yang Xun Jiu Cheng Gong Chou Quan Ming”, “Sui Yuan Gong Ji Shi Can Shi Ta Ben”,”Yan Zhen Qing Zheng Zuo Wei Tie”, “Han Huai Yuan Miao Bei”, “Li Yong Shu Li Si Xun Bei”, “Bei Wei Can Bei”, “Da Tang Qing Yuan Gong Zhi Ming”, “Heng Fang Bei”, “Huai Ren Shu Da Tang San Zang Sheng Jiao Yu”, “Song Hui Zong Shu Tie” and “Zhao Wen Min Shi Zha”, rare books “Qian Han Tong Shu Yan Yi”, “Tang Shi Tong Shu Yan Yi”, “Ming Shi Tong Shu Yan Yi”, “Wen Xian Tong Kao”, “Hong Lou Meng Tu Yong Di San Ce”, “Hui Tu Qian Jia Si”, “Shu Jing Jing Hua”, “Mo Guang Yun Jing Hou Pian”, “Gu Wen Shi Yi, Meng Zi”, “Zhou Yi”, “Wen Xin Diao Long”, “Xue Hong Xuan Chi Du” and “Kun Xue Ji Wen”.
Size: 8.3×11.2×0.2 inches.
88 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Calligraphy, Jiangnan Maodetang’s Collection of Rare Books and Rubbings Special, Wallong 2008 Spring Festival Art Auction, January 16, 2008 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *