Chinese Fan Paintings, Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly bumped. Light superficial marks on back cover. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
79 lots Chinese fan paintings including works by Shen Yinmo, Ma Xulun, Bai Jiao, Zhu Ruzhen, Hu Peiheng, Gu Kunbo, Zhang Shiyuan, Lai Chusheng, Chen Banding, Jiang Hanting, Yu Fei’an, Chen Shaomei, Zhang Daqian, Huang Binhong, Wu Changshuo, Wu Hufan, Xie Zhiliu, Wang Ti, Ren Bonian, Ren Bonian, Ren Xuan, Cai Xi, Liu Hairuo, Guo Lanzhi, Xiao Junxian, Di Pingzi, Qi Gong, Qian Songyan, Yan Meihua and Ren Zhong.
Size: 8.4×11.2×0.3 inches.
112 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Fan Paintings, Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *