Chinese Modern & Contemporary Calligraphy, Sungari International 2003 Auction, November 1st, 2003 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Folding marks on a few pages. Pencil marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
147 lots, Chinese modern and contemporary calligraphies including works by Qi Gong, Shen Peng, Zhao Puchu, Xie Zhiliu, Lu Yanshao, Shen Junrun, Lin Sanzhi, Mao Dun, Hu Shi, Zhang Hairuo, Huang Binhong, Ding Foyan, Wang Geyi, Wu Changshuo, Deng Sanmu, Feng Youlan, Shen Zengzhi, Fu Zengxiang, Liang Qichao, Yu Youren, Pu Hua, Xie Wuliang, Hong Yi, Liang Shiqiu, Xu Beihong, Gao Yong, Wu Peifu, Zhang Binling, Yuan Ying, Bai Xueshi, Wu Shichang, Deng Tuo, Huang Yongyu, Huang Junbi, Yang Shanshen, Cheng Shifa, Wu Changshuo, Shen Peng, Ma Gongyu, Yu Dafu, Li Jingfang, He Tianjian, Zhao Shuru, Yi Lixun, Tan Yankai, Chu Deyi, Wu Daiqiu, Zhao Yunhe, Pu Wenqiu, Jin Erzhen, Hong Yi and Rong Geng.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
140 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Modern & Contemporary Calligraphy, Sungari International 2003 Auction, November 1st, 2003 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *