Chinese Modern & Contemporary Paintings, Sungari International 2003 Auction, November 2nd, 2003 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Folding mark on a few pages. Pencil marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
345 lots, Chinese modern and contemporary paintings including works by Wang Xuetao, Cheng Zhang, Xie Zhiliu, Wu Qinmu, Wu Hufan, Lu Hui, Qian Songyan, Huang Binhong, Lu Yanshao, Li Keran, Liu Danzhai, Zhou Changgu, Xiao Shufang, Qi Baishi, Pan Tianshou, Cheng Shifa, Liu Dawei, Yao Youduo, Fan Zeng, Liu Haishu, Song Wenzhi, Wu Zheng, Pu Hua, Wu Jingting, Huang Shanshou, He Tianjian, Huang Zhou, Xu Linlu, Zhou Yuanliang, Ya Ming, Zhang Daqian, Chen Peiqiu, Lu Yifei, Guo Yizong, Gong Wenzhen, Bai Xueshi, Huang Yongyu, Xu Beihong, Hu Shuang’an, Yu Feichang, Cui Ruzhuo, Wu Qingxia, Wang Jida, Lin Shu, Xu Bangda, Chen Shaomei, Wu Zuoren, Yan Bolong, Cao Kejia, Jiang Hangting, Jin Cheng, Wu Guanzhong, Long Rui, Lao Jixiong, Wei Zixi, Chen Hengque, Zheng Mukang, Li Keran, Xiao Shufang, Qian Yihai, Qian Hui’an, Chen Yuandu, Dong Shouping, Tang Yun, Zhao Zhunwang, Yuan Songnian, Qi Gong, Xu Bangda, Zheng Baizhong, Zhou Huaimin, Gao Jianfu, Huang Yongyu, Yu Xining, Pan Jiezi, Chen Linzhai, Shen Mingquan, Ma Jin, He Haixia and Wu Changshuo.
Size: 8.2×11.2×0.7 inches.
276 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Modern & Contemporary Paintings, Sungari International 2003 Auction, November 2nd, 2003 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.