Chinese Painting and Calligraphy (II), Huaxia Jingdian 2011 Auction, December 24, 2011 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
202 lots, Chinese paintings and calligraphies including works by Xie Zhenou, Xu Yisheng, Jiang Wenzhan, Liu Wenxi, Chen Guangjian, Tang Yun, Xie Zhiliu, Zhu Qizhan, Ya Ming, Song Wenzhi, Lu Yanshao, Wang Ziwu, Wang Xijing, Yang Xiaoyang, He Haixia, Fang Jizhong, Zhao Wangyun, Luo Ming, Cui Zhenkuan, Li Shinan, Ye Fangqiao, Cai Heting, Jiang Wenzhan, Guo Quanzhong, Liu Zidu, Huang Zhou, Qi Baishi, Huang Binhong, Huang Jun, Lin Sanzhi, Pu Ru, Liu Danzhai, Su Baijun, Yu Jigao, Wang Mingming, Lu Yushun, Liu Maoshan, Wu Shanming, Pan Jiezi, Sun Qifeng, Yu Xining, Zhao Shao’ang, Chen Zhenguo, Wang Lanruo, Li Jingkun, Ye Lvye, Liu Changchao, Li Xiongcai, Yao Youduo, Zhao Dan, Jin Mengshi, He Xiangning, Yan Bolong, Huang Huanwu, Chen Zizhuan, Wu Yifeng, Zhu Meicun, Cheng Zhang, Jin Cheng, Zhang Gunian, Zhang Xinjia, Chen Banding, Chen Shizeng, Huang Dufeng, Cui Zifan, Wang Xuetao, Bai Jiao, Ying Yeping, Qian Xingjian, Li Yan, Zhang Guang, Chen Xuegong, Zhang Zhiguang, Ye Fangqiao, Zhao Zhenchuan, Chen Guoyong, Zhang Lizhu, Zhang Zhiguang, Ru Gui, Kang Youwei, Qin E Sheng, Zheng Wuchang, Ma Yifu, Liang Dingfen, Zheng Xiaoxu, Zhang Ting, Zhou Huijun, Ou Yangzhong, Liu Haisu, He Jiaying, Zhang Hai, Liu Bingsen, Zhang Kejia, Mei Lanfang, Chen Lifu, Wang Xuezhong, Cao Yu, Huang Xing, Liu Yazi, Wang Jingwei, Wu Zehao, Chen Zhengming, Fan Changqian, Feng Jinsong, Wang Zhixue, Bai Gengyan, Du Ziling, Ma Xiguang, Wang Maofei, Man Weiqi, Guo Xiyuan, Chen Yupu, Wang Weiqing, Ma Jizhong, Wang Jiaxun, Cui Zhaoli, Yuan Zhenxi and Yu Bing.
Size: 8.2×10.6×0.6 inches.
200 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Painting and Calligraphy (II), Huaxia Jingdian 2011 Auction, December 24, 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *