Chinese Painting and Calligraphy, Shanghai Hanguxuan 2011 Autumn Auction, November 30, 2011 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
165 lots, Chinese paintings and calligraphies including works by Guan Shanyue, Li Xiongcai, Huang Junbi, Zhao Shao’ang, Yang Zhiguang, Wei Zixi, Song Wenzhi, Ya Ming, Lin Sanzhi, Qian Songyan, Zhang Daqian, Xu Beihong, Qi Baishi, Huang Binhong, Pan Tianshou, Lin Fengmian, Pan Jiezi, Pang Xunqin, Li Keran, Wu Zuoren, Hu Ruosi, Bai Xueshi, Chen Dayu, Tang Yun, Li Kuchan, Feng Zikai, Dai Dunbang, Zhou Sicong, Wang Mingming, Feng Dazhong, Zheng Naiguang, Xie Zhenou, Sun Qifeng, Song Yugui, Gu Jiangfan, Zhao Yunyu, Shen Daohong, Wu Shanming, Ceng Xuegong, Huang Chunyao, Lu Guangzhao, Fu Xiaoshi, Zhou Yansheng, Zhou Shaohua, Xiao Ping, Lu Yushun, Xue Liang, Chen Dongzhi, Huang Quan, Wang Zhenpeng, Huang Shen, Gu Luo, Gai Qi, Zheng Wuchang, Feng Chaoran, Wu Hufan, Ye Gongchuo, Li Ruiqing, Yu Youren, Wang Hui, Yun Shouping, Shi Tao and Qiu Ying.
Size: 8.3×10.6×0.4 inches.
166 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Painting and Calligraphy, Shanghai Hanguxuan 2011 Autumn Auction, November 30, 2011 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *