Chinese Painting & Calligraphy, Hosane Autumn Auction, Thursday December 28, 2017 Sale Catalogue C17123

$65.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 170 modern Chinese Paintings and Calligraphies by Wang Yiting, Feng Zikai, Shen Yinmo, Wu Huayuan, Huang Shanshou, Chen Hengke, Chen Jiuchun, Wu Qinmu, Zhang Shiyuan, Xia Jingguan, Cao Kejia, Liu Danzhai, Lai Chusheng, Fang Jiekan, Wang Fu’an, Lu Yanshao, Deng Sanmu, Chen Mingke, Tong Danian, Huang Binhong, Xie Zhiguang, Zhu Qizhan, Wang Yachen, Xiao Junxian, Pu Yin, Ying Yeping, Qi Baishi, He Tianjian, Wu Guangyu, Jiang Hanting, Zhang Shoucheng, Wu Hufan, Yu Youren, Wang Zhuangwei, Qian Dajun, Pu Ru, Zhang Daqian, Dong Zuobing, Jin Liang, Tai Jingnong, Tan Yankai, Liu Yong, Zheng Xiaoxu, Pan Zuyin, Zhang Qian, Shen Zengzhi, Xu Shichang, Yu Yue, Cheng Hongshou, Liang Shutong, Li Chongji, Fang Hengxian, Chen Hao, Dai Xi, Hua Yan, Dong Bangda, Ma Xianglan, Zhou Yigui, Yu Zongli, Zhou Cheng, Ding Yunpeng, Jia Song, Hu Gongshou, Pu Hua, Ren Yu, Zhao Zhiqian, Dai Jitao, Ji Kang, Li Qimao, Sun Yunsheng, Wu Tai, Zhao Yunyu, Wu Jingheng, Bai Jiao, Wu Daiqiu, Lin Sanzhi, and others.
Size: 8.6×10.6×0.3 inches.
128 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Painting & Calligraphy, Hosane Autumn Auction, Thursday December 28, 2017 Sale Catalogue C17123”

Your email address will not be published.