Chinese Paintings and Calligraphy, 1996 China Guardian Autumn Auction, October 18th, 1996 Sale Catalogue

$90.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
381 lots, Chinese paintings and calligraphy including works by Liu Kuiling, Qi Kun, Wang Shuhui, Ye Yun, Xu Yansun, Yan Bolong, Yu Feian, Wu Zuoren, Xu Beihong, Zhu Yizun, Wu Changshuo, Yi Lixun, Yu Yue, Bao Shichen, Feng Chaoran, Pu Ru, Jiang Zhaohe, Zhang Daqian, Li Ruiqing, Luo Zhenyu, Kang Youwei, LI Kuchan, Chen Zizhuang, Guo Weiqu, Ren Bonian, Huang Jun, Huang Shanshou, Jin Cheng, Hu Peiheng, Chen Shizeng, Chen Banding, Liu Haisu, Zhu Qizhan, Pan Tianshou, Qi Baishi, Wu Shixian, Qi Kun, Tang Yun, Ma Jin, Chen Linzhai, Zhang Shanzi, Zheng Shixuan, Ma Hen, Wu Dacheng, Zhang Shizhao, Wang Wei, Lu Hui, Cheng Shifa, Zhou Huaimin, Qi Gong, Li Keran, Lin Fengmian, Chen Shuren, Ren Shuaiying, Bai Xueshi, Wang Zhen, Zhu Cheng, Xu Yansun, Pan Jiezi, Guan Pinghu, Lin Zexu, Zhang Zhidong, Shen Yinmo, Lao She, Liang Qichao, Huang Zhou, Li Xiongcai, Qian Shoutie, Hu Peihen, Liu Jiyou, Huan Jun, Xie Zhiguang, Yang Shanshen, Huang Yongyu, Pu Jin, Chen Shaomei, Pu Hua, Chen Peiqiu, Xiao Shufang, He Tianjian, Wu Zheng, Xiao Qianzhong, Wu Xizeng, Tao Yong, Ni Tian, Jiang Yun, Qi Yeyun, Feng Zikai, Fu Baoshi, Guan Shanyue, Hu Haixia, Xu Yansun, Yao Hua, Zhen Shixuan, Gao Qifeng, Jiang Zhaohe, He Xiangning, Tan Yankai, Wu Qinmu, Zhao Yunhe, Huang Qiuyuan, Zhu Xinjian, Zhou Sicong, Chen Ping, Zhou Li, Zhao Zhiqian, Fei Danxu, Lan Ying, Zha Shibiao, Zhu Shiying, Zhu Da, Hong Yi, Zhang Ruitu, Liu Yong, Weng Fanggang, Zheng Banqiao, Li Shan, Huang Shen, Sun Yueban, Yong Zhong, Prince Xian, Emperor Kang Xi, Emperor Yongzheng, Emperor Xuantong, Emperor Qian Long, He Zhuo, Wang Duo, Dong Qichang, Chen Jiru, Zha Sheng, Qi Zhijia, Wang Wenzhi, Zhang Wentao, Chen Hongshou, Yi Bingshou, Qian Yong, Li Fan, Wen Yi, Fang Shishu, Wang Hui, Zhang Zongcang, Ming Jian, Shen Hao, Wang Su, Gao Fenghan, Jiang Tingxi, Wang Yuanqi, Bian Shoumin, Da Zhongguang, and Zhang Ruitu.
Size: 8.3×10.6×1.4 inches.
268 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy, 1996 China Guardian Autumn Auction, October 18th, 1996 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *