Chinese Paintings and Calligraphy by Top Members of Xiling Yinshe, Hangzhou 2015 Spring Sale, 5th July, 2015 Sale Catalogue

$85.00

Hardback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot, covers outside corners slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
95 lots Chinese paintings and calligraphy by top members of Xiling Yinshe, including works by Ding Fuzhi, Wang Ti, Wu Changshuo, Zhang Zongxiang, Sha Menghai, Zhao Puchu, Qi Gong, Rao Zongyi, Kang Youwei, Huang Binhong, Chen Banding, Hong Yi, Ma Yifu, Shen Yinmo, Ma Gongyu, He Tianjian, Zhu Qizhan, Wu Hufan, Wang Geyi, Pan Tianshou, Feng Zikai, Fang Jiekan, Fu Baoshi, Lu Yifei, Wu Zuoren, Lu Yanshao, Xie Zhiliu, Tang Yun, Wei Zixi, Song Wenzhi, Cheng Shifa, Ya Ming and Huang Zhou.
Size: 8.8×11.5×0.9 inches.
232 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy by Top Members of Xiling Yinshe, Hangzhou 2015 Spring Sale, 5th July, 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.