Chinese Paintings and Calligraphy Collection, First Anniversary of the Founding of the Henan Painting and Calligraphy Collection Association

$80.00

Text in Chinese. Illustrations in color. Light watermarks on top of front cover and first 10 pages and pages 22-30. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
Chinese Paintings and Calligraphies from the Henan Painting and Calligraphy Collection Association, including works by Fan Zeng, Yang Zhiguang, Huo Chunyang, Chen Banding, Wang Zhen, He Jiaying, Huang Zhou, Zhou Yansheng, Sun Qifeng, Shi Guoliang, Bai Bohua, Qi Gong, Zhang Hai, Kang Youwei, Lu Yanshao, Gao Made, Zhu Xinjian, Liang Zhan Yan, Tang Wenxuan, Zhang Zonghai, He Haixia, Cui Zhenkuan, Ma Guoqiang, Han Xuezhong, Fan Hua, Fang Jizhong, Xu Suzhi, Yang Chunhua, Huo Chunyang, Zhang Hai, Wang Cheng, Miao Zhongan, Li Naizhou, Tang Wenxuan, Guang Yuliang, Li Kuizheng, Jia Guangzheng, Liu Xuanrang, Xiao Ping, Zeng Xianguo, Shen Wei, Song Yanjun, Zhang Hai, Liu Yiwen, Zhou Yansheng, Zhang Jinsheng, Wu Muyao, Li Yiye, You Sanhui, Liu Dawei, Liu Boshu, Shen Peng, Liu Binsen, Sha Manweng, Li Duo, Zhang Jiangzhou, Ji Lianbin, Wang Youzheng, Qin Lingyun, Xie Zhiliu, Ma Guoqiang, Ren Huizhong, Liu Guohui, Zhou Yansheng, Wang Xuetao, Mei Mosheng, Jia Guangjian, Wang Hongyu, Lian Junzhou, Guo Mingtang, He Jia’an, Cai Zongjie, Wang Mi, Wu Yulan, Wang Youzheng, Liu Dawei, Fang Chuxiong, Qin Linyun, Shi Dawei, Guo Shifu and Zhang Fuxing, accompany with the Galleries prolfiles including Xian Yun Xuan, Yi Hua Fine Arts Museum, Yun Gu Xuan, Han Yu Shan Fang, Xiang Linxuan, Ji Mo Xuan, Han Yuan Zhai, Ji Gu Xuan and Wen Sheng Xuan.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
122 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy Collection, First Anniversary of the Founding of the Henan Painting and Calligraphy Collection Association”

Your email address will not be published. Required fields are marked *