Chinese Paintings and Calligraphy, Inkstones, Seals, Porcelains, Rare Books, Nanjing Zhende 2019 Summer Auctions, 25 August 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues in one as published.
1018 lots, Chinese paintings and calligraphies, inkstones, seals, porcelains and rare books including paintings and calligraphies by Feng Guangyu, Wang Yemei, Ni Tian, Shen Zhenlin, Li Kuchan, Hu Xiaoshi, Zhao Puchu, Feng Jingru, Gao Ershi, Liu Zhao, Pan Gongshou, Zhu Xiong, Tie Weng, Ge Xianglan, Chen Hongshou, Ding Yanyong, Gao Made, Fu Xiaoshi, Yan Wenliang, Qin Zuyong, Shen Shijia, Zong Qixiang, Chen Yupu, Zeng Xi and Luo Mu, some Blue and White porcelain bowls, Famille rose teapots, Duan inkstones, Shoushan stone seals, rare books “Li Tai Bai Wen Ji”, “Meng Zi”, “Dong Lai Xian Sheng”, “Lao Zi Dao De Jing”, “Zhou Yi Chuan Yi Da Quan”, “Chen Long Chuan Wen Ji Xuan”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Hou Han Shu”, “Shui Xin Wen Ji”, “Wu Dai Shi Ji Zhu”, “Zhou Guan Li Zhu”, “Di Li Dian Xue Han Long Jing”, “Sheng Yu Guang Xun”, “Lu Tai Chang Ji”, “Chun Qiu Gu Liang Zhuan”, “Wen Xin Diao Long Shi Juan”, “Dong Zhou Lie Guo Quan Zhi”, “San Guo Zhi”, “Zhong Xue Di Li Jiao Ke Shu”, “Wang Shu He Mai Jue Juan”, “Lin Ji Zhi Nan”, “Wen Re Xue Jiang Yi”, “Hong Lou Meng Ping Za Lu”, “Gao Deng Xue Tang Ke Juan”, “Tian Gong Kai Wu”, “Wen Ju Xuan Hua Ji” and “Lu Ban Jing”, rubbings “Hang Zhang Shou Bei” and “Han Bei Da Guan”.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
208 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy, Inkstones, Seals, Porcelains, Rare Books, Nanjing Zhende 2019 Summer Auctions, 25 August 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *