Chinese Paintings and Calligraphy, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 14 July 2013 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue. Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. 1089 lots including calligraphies and paintings by Wu dai qiu, Jin cheng, Ma gong yu, Zhou zuo ren, Qi gong, Guo fu heng, Qian du, Hu gong shou, Wang zhen, Chen pu, Luo zhen yu, Pu ru, Sha man wen, Liu chun lin, Yu fei an, Zhang mu shi, Chen cong zhou, Feng zi kai, Shen yin mo, Xu zhi mo, Wu chang shuo, Jin nong, Sha meng hai, Ye sheng tao, Badashanren, Kang xi, Dong qi chang, Zheng ban qiao, Sha fu, Lai chu sheng and Jiang hanting, Shou shan, Qing tian and Blood-chick stone seals by Sha man weng, Zhang mu shi and Wang fu’an, rare books “Tang song yuan ming shu da guan”, “Jiang shan ru ci duo jiao”, “Zhuan shu lao zi”, “Chang li shi chao”, “Shuo wen jie zi zhu”, “Li tai bai quan ji”, “Shang shu er shi juan”, “San guo zhi”, “Hong lou meng tu yong”, “Xi you ji”, “Qin ding si ku quan shu”, “Jie zi yuan hua zhuang” and “Zhao hua xi shi”, ink rubbings of bronze wares, sculptures, Qing zuo fu hu, Bei wei shi men ming, “Lan ting xu”, antique stone, stone drum inscriptions and buddhist sculptures, seal impressions by Deng shi ru, Zun han ge, Wan yin lou and Xue xuan, woodblocks by Pan tian shou, Xu bei hong, Wang xue tao, Ren bo nian, Shen zhou, Qi bai shi and Wu chang shuo, etc. Size: 6.7×8.3 inches.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 14 July 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.