Chinese Paintings and Calligraphy, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 27 July 2014 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue. Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. 1000 lots including block printed rare books “Sheng yu guang xun”, “Man han wen dui zhao shu”, “Qing kai guo shi kao”, “Ming gong ci”, “Liu jing tong juan”, “Fo jing er zhong”, “Han jian san juan”, “Du gong bu ji”, “Chu ci ji zhu”, “Liao zhai zhi yi xin ping”, “Shi zhu su shi”, “Wang zhong wen gong ji” and “Chang li xian sheng ji”, ink rubbings of Da ming huang ling bei ji, Li qi bei, Wei cao zhen can bei, Han tiles, bronze wares, steles and stone-drum inscriptions, manuscripts by Zhu ci qi, Zhao zi yang, Zheng zhen duo, Qi gong, Chen li fu, Yu ping bo, Ji xian lin, Ba jin and Hu qiao mu, seal impressions from Qin, Han, Wei, Liu chao dynasties, calligraphies and paintings by Wang qing zhi, Liu yong, Wang shou chang, Zhao pu chu, Wang bo min, Lai chu sheng, Luo zhen yu, Wang fu’an, Sha meng hai, Yu you ren, Shen yin mo, Pu ru, Wang wen zhi, Lu yan shao, Wu chang shuo, Mi you ren, Wang duo, Zhang da qian, Zheng xiao xu, Weng fang gang, He shao ji, Wang guo wei, Zhao zhi qian, Cheng shi fa, Qian song yan, Xu shi chang, Huang jun bi, Ou hao nian, Lu wei zhao, Wang hui, Lan ying, Qiu ying, Liu wen xi, Guan liang, Wu dai qiu, Jiang han ting, Huang zhou, Ye qian yu, Wu qin mu, Feng chao ran, Zheng wu chang, Wu hu fan and Xie zhi liu, woodblock and collotype printed paintings by Zheng ban qiao, Wu zuo ren, Lang shi ning, Xu wei, Li chan, Dong qi chang, Tang yin, Ni zan, Lu qing and Tian xin, stone seals carved by Chen man sheng, Fang jie kan and Zhao shu ru, etc. Size: 6.7×8.3 inches. 422 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings and Calligraphy, Rare Books, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 27 July 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.