Chinese Paintings (IV), Beijing Rongbao 2010 Autumn Arts Auction, Nov. 14, 2010 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. A few foxing. Each lot marked with realised price using pen. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
111 lots, Chinese paintings including works by Shi Guoliang, Feng Changjiang, Shi Qi, Zhao Guojing, Wang Meifang, Han Min, Tian Liming, Jia Ruifeng, Liu Dawei, Yang Zhiguang, Yi Hongbin, Lin Yong, Ma Haifang, Li Xiaoxuan, Yan Meihua, Wu Shanming, Zhang Guang, Nan Haiyan, Ren Zhong, Bai Bohua, Zhang Guiming, Wang Mingming, Peng Xiancheng, Zhang Leping, Guo Muxi, Fu Xiaoshi, Zhou Sicong, Li Laoshi, He Jiaying, Cai Yushui, Fan Zeng, Huang Yongyu, Bai Xueshi, Zhang Ding, Song Yulin, Wang Yong, Jia Youfu, Xue Liang, Guan Bu, Zheng Baizhong, Xu Xi, Yang Yanwen, Lu Yushun, Yang Tianyi, Yang Mingyi, Xu Xi, Wang Yongliang, Fan Yang, Cen Xuegong, Fu Ershi, Lou Shibai, Huo Chunyang, Wang Chengxi, Guo YiZong, Jin Hongjun, Gong Wenzhen, Guo Shifu, Chen Yanning, Han Bisheng and Li Zimu.
Size: 8.5×10.6×0.3 inches.
132 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Paintings (IV), Beijing Rongbao 2010 Autumn Arts Auction, Nov. 14, 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *