Chinese Rare Books and Epistles. Celebrities’ Writings, Shanghai Jinghua 2001 Autumn Art Auctions, December 14, 2001 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Folding marks on back cover. Light watermarks on first 18 pages and last 48 pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
149 lots, rare books and epistles, celebrities’ writings including inscription after Cao Quan by Lai Chusheng, Master Dao Yin’s Inscription copied by He Shaoji, Skecch of Xi Xiang Ji, Lin Sen’s Inscription for Liu Zhuqing’s Portrait, Letter to Liu Qinwu, Letter from Li Chaozai to Liu Qinwu, Letter from Chen Bangyan, Jiang Shiquan, Wu Yun, Wang Fang, Huang Yue, Shi Dacheng, Tan Zhonglin, Xu Weiren, Ma Sizan, Zuo Zongtang, Cao Wenzhi, Zhao Shenzhen, Xu Yongyi, Sun Xingyan, lU Xinyuan, Yang Xuan, Yu Yue, Shu Wei, Yan Duanshu, Liang Wenlian, Yuan Chang, Wei Xizeng, Wu Rang, Kong Jisu, Zhang Du, Wu Shifen, Zheng Wenchuo, Cheng Gongshou, Ding Richang, Zhu Xiudu, Yao Yuan Zhi, Zha Xiang, Zheng Zhongjie, Li Hongzhang, Zhu Hanwen, Sun Yueban, Wang Tingru, Zhu Hanwen, Wang Ting, Wang Youling, Zhuang Renwei, Qian Zai, Fan Yongli, Qian Ying, Wang Kui, Weng Tonghe, Yun Shouping, Shen Zhaolin, Cheng Tinglu, Li Zhongkui, Chen Yongguang, Zhao Liewen, Yao Siyu, Jin Zhizhang, Qu Shiben, Nian Qi, Ying Zen, Chen Hao, Zhao Zhiqian, Pan Zuyin, Huang Binhong and Zhang Daqian.
Size: 9.3×10.6×0.3 inches.
128 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chinese Rare Books and Epistles. Celebrities’ Writings, Shanghai Jinghua 2001 Autumn Art Auctions, December 14, 2001 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *