Classical Chinese Painting and Calligraphy, 4 June 2019, China Guardian Beijing Spring Auction Sale Catalogue. BJ1743

$120.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Light superficial marks on covers. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Clean, tight, and very good.
326 lots, including classical Chinese paintings and calligraphies by Julian, Miao Jiahui, Tang Luming, Fei Yigeng, Pan Simu, Tang Yifen, Huang Yi, Liang Qichao, Yong Xing, Gao Shiqi, Zhao Zhiqian, Weng Tonghe, Liang Qichao, Quan Zuwang, Weng Fanggang, He Shaoji, Tie Bao, Yin Li, Ge Zhengqi, Wang Tailai, Xi Gang, Wu Dan, Zhu Qichang, Cao Zhen, Qu Zhaolin, Xu Guangzhuo,Yong Xing, Zhang Zhao, He Shaoji, Kang Xi emperor, Qianlong emperor, Wu Dacheng, Chen Shu, Lian Yan, Guan Xining, Wang Shihong, Qian Chenqun, Liu Yong, Liang Tongshu, Zhao Yi, Wang Wenzhi, Gui Fu, Sun Xingyan, Yong Xing, Chong En, Qi Junzao, Zhang Zhiwan, Cheng Gongshou, Lin Zexu, Zeng Guofan, Lu Runxiang, Gui Fu, Zhai Yunsheng, Chen Yixi, Liang Tongshu, Luo Zhenyu, Mo Youzhi, Chen Quan, Qian Feng, Zhang Tingji, Duan Fang, Huang Yi, Chen Fu, Chen Hongshou, Dai Xi, Zhang Yin, Zhang Shen, Wang Xuehao, Gu Heqing, Ying Bao, Xu Bingzun, Fei Danxu, Liu Deliu, Zhang Xiong, Hu Gongshou, Yang Fu, Ren Yi, Ren Yu, Tang Guining, Qian Song, Xi Gang, Wu Hufan, Zhao Zhichen, He Linghan, Wang Youdun, Liang Shizheng, Ji Huang, Zhang Ruo’ai, Yu Shoubo, Sun You, Shen Qinglan, Shen Huan, Yi Cong, Wu Zhang, Shen Quan, Zhou Yigui, You Cui, Zhu Shigu, Li Sui, Li Shizhuo, Gong Xian, Wen Jia, Zou Zhe, Xing Su, Ye Youxu, Zhou Li, Wang Tubing, Liu Ding, Wang Jian, Lu Zhi, Dong Qichang, Zhang Hong, Zhu Shiying, Cai Jia, Bi Han, Zha Shibiao, Jin Shengtan, Chen Jiru, Wang Shengxiu, Wen Peng, Wu Kuan, Wang Zhideng, Chen Yuansu, Fa Ruozhen, Zhu Yunming, Hu Sen, Wen Zhengming, Lu Zhi, Chen Mingxia, Xul Lin, Wang Yuezeng, Qi Zhijia, Xu You, Wang Qi, Gu Zicheng, Chen Jishan, Zhu Da, Shi Tao, Gu Dadian, Dai Mingyue, Ma Yuanyu, Tang Mi, Jiang Qian, Qian Shanyan, Qian Zai, Zheng Xie, Gao Fenghan, Bian Shoumin, Qian Feng, Liu Yong, Zhang Zhao, Jin Nong, Huang Xiang Jian, Yan Shengsun, Sun Yueban, Zha Sheng, Chen Bangyang, Hu Xu, Wang Shihong, Mi Hanwen, Wang Wenzhi, Zhang Jie, Li Jian, Jiang Liyong, Chen Xizu, Zhao Xin, Fang Dayou, Zhu Can, Wang Futu, Wang Zhezuo, Lu Daohuai, Zhou Xun, Wang Yun, Ma Ang, Tang Dai, Cao Yue, Zhang Dong, Yan Rulin, Wang Hui, Li Shan, Jian Lian, Li Qing, Huang Peifang, Li Ciming, Zuo Zongtang, Yang Yisun, Zeng Guoquan, and others.
Size: 8.2×10.6×1.5 inches.
496 pages.
This heavy book may require extra shipping cost.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Classical Chinese Painting and Calligraphy, 4 June 2019, China Guardian Beijing Spring Auction Sale Catalogue. BJ1743”

Your email address will not be published. Required fields are marked *