Classical Chinese Painting & Calligraphy, Xiling Yinshe 2015 Spring Auction, 26th December 2015 Sale Catalogue

$150.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head, foot and cover outside corners slightly bumped. Light superficial marks on back cover. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
305 lots classical Chinese paintings and calligraphies, including works by Zhou Tianqiu, Ding Yuangong, Dong Qichang, Chen Jiru, Dong Qichang, Wei Zaode, Yun Xiang, Wang Wujiu, Wang Wuhui, Yang Yongjian, Shen Quan, Lan Ying, Sun Di, Cheng Jiasui, Da Chongguang, Zha Sheng, Chen Yixi, Yun Shouping, Yang Wencong, Pan Gongyun, Wu Dacheng, Li Jiafu, Ni Can, Wang Xuehao, Liu Deliu, Xi Gang, Liang Zhangju, Lu Runxiang, Chen Mian, Zhang Jian, Weng Tonghe, Liang Yaoshu, Cao Hongxun, Zhang Jian, Huang Siyong, Liu Chunlin, Chong Qi, Qian Weicheng, Yao Wentian, Li Chenglin, Jin Deying, Wang Renkan, Zhao Wenkai, Kong Jitai, Huang Jun, Qian Du, Wang Jiu, Zhai Jichang, Hou Maogong, Fang Yizhi, Dong Qichang, Wang Yuanqi, Qin Bingwen, Zhang Zongcang, Hong Du, Zhao Zuo, Lan Ying, Wen Zhenmeng, Qin Bingwen, Zhao Zuo, Wen Zhenmeng, Shen Quan, Huang Daozhou, Zhang Ruitu, Wang Duo, Wen Zhengming, Li Wentian, He Shaoji, Yang Nengge, Qi Xiezao, Dai Xi, Ding Jing, Chen Hongshou, Gu Yanwu, Gao Fenghan, Li Shan, Wang Shishen, Zheng Banqiao, Huang Shen, .Huang Yan, Qian Zhai, Weng Xiaohai, Zheng Dai, Li Shizhuo, Guo Xu, Xie Jin, Weng Fanggang, Liang Tongshu, Wang Wenzhi, Liu Yong, Mao Kun, Wang Hui, Wang Sanxi, Zhou Kun, Xiao Yuncong, Shen Zhou, Zhou Ding, Wang Yu, He Daosheng, Wang Youdun, Zhang Zhao,Wu Yun, Pan Zuying, Liang Dingfen, Yuan Tong, Yang Han, Cao Jian, Leng Qian, Fang Shishu, Zhang Feng, Zhao Shijun, Hua Shikui and Emperor Qianlong.
Size: 8.7×11.5×1.5 inches.
462 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Classical Chinese Painting & Calligraphy, Xiling Yinshe 2015 Spring Auction, 26th December 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.