Classical Chinese Paintings and Calligraphy, China Guardian Quarterly Auctions, March 25, 2019 Sale Catalogue BJ1726

$140.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
778 lots, classical Chinese paintings and calligraphies, including works by Shao Yixuan, Zhu Henian, Huang Qiushi, Huang Junbi, Zhai Qinfeng, Tang Di, Ge Qu, Ha Yizhu, Ren Yan, Qu Zizhi, Wu Jun, Dai Yiheng, Pan Chengzhan, Chen Hongduo, Xu Wei, Lan An, Chen Handi, Feng Shui, Chen Hao, Zhang Guchu, Lv Fengzi, Zhao Jingyu, Cui Bai, Zhang Jian, Cao Hongxun, Jin Nong, Qian Xuan, Yun Shouping, Zhang Fenglong, Zeng Jing, Yu Zhiding, Ren Bonian, Ju Lian, Dai Xi, Chen Yu, Zuo Zongtang, Zhang Weiping, Kong Hai, Shen Shaofang, Qian Hui’an, Wang Yingquan, Guo Shangxian, Zha Sheng, He Weipu, He Shaoji, Zhai Yunsheng, Wu Rangzhi, Yu Yue, Shi Xi, Shang Guanzhou, Wang Gai, Wang Hongzhuan, Huang Jianting, Zhang Jingfeng, Weng Tonghe, Shen Zhiyan, Xia Tonghe, Zhu Rongzhong, Chen Hongshou, Wu Qingtao, Chen Xianzhang, Zhu Da, Li Shenqi, Shen Dan, Jiang Ren, Guo Shangxian, Liang Tongshu, Dong Qichang, Xu Shigang, Liu Yong, Deng Tingzhen, Zhang Ruitu, Zheng Xie, Wu Leichuan, Ji Fei, Wu Dacheng, Xiao Lanshou, Xian Yushu, Wang Duo, Shi Runzhang, Yang Wenying, Fa Shishan, Wang Wenzhi, Wu Changling, Zhao Zhiqian, Deng Shiru, Kang Xi, Wang Renkan, Yang Yi, Wang Xun, Chen Botao, Wu Rangzhi, Akedunbu, Xu Jiaxing, Xu Yuechen, Yue Fei, Xue Heng, Zhang Feng, Xu Gu, Wen Jia, Hu Gongshou, Yu Lan, Wu Li, Wang Jian, Li Gonglin, Yang Dazhang, Wang Wu, Zhuang Jiongsheng, Yang Wende, Su Liupeng, He Chong, Luo Pin, Hua Yan, Shen Xiang, Qian Weicheng, Wang Jian, Han Fan, Wang Yuanqi, Zhang Xunli, Wu Shixian, Wang Shimin, Qin Lian, Cai Shou, Fan Qi, Chen Ruyu, Wang Chen, Lan Ying, Song Nian, Hong Ren, Zhang Shang, Shang Rui, Dong Gao, Zhang Cining, Cheng Tinglu, Wang Gong, Song Xu, Wu Bin, Lan Wu, Mi Wangzhong, Xu Chenxi, Ji Dafu, Wen Boren, Zhang Zongcang, Chen Jiru, Huang Yi, Zhang Pan, Yun Bing, Jiang Pu, Chen Gongfu, Song Nian, Ma Shouzhen, Jiang Jiapu, Zhu Sheng, Qian Zai, Xia Hui, Zhu Chan, Chen Daofu, Sun Tong, Donggao Xinyue, Zheng Weitong, Wang Wu, Wang Chengpei, Huang Yiru, Zhang Ruochen, Fang Ji, Miu Jiahui, Jiang Tingxi, Si Mazhong, Shen Zhenlin, Lin Liang, Song Zishi, Tie Zhou, Wu Qi, Zhao mengfu, Gai Qi, Rong Zuchun, Liu Yue, Xu Hongyi, Ren Yu, Cheng Zixiang, Sha Zuo, Kong Jirong and Zhang Jin.
Size: 8.3×10.6×1.7 inches.
664 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Classical Chinese Paintings and Calligraphy, China Guardian Quarterly Auctions, March 25, 2019 Sale Catalogue BJ1726”

Your email address will not be published. Required fields are marked *