Classical Chinese Paintings and Calligraphy, Shanghai Jinghua 2002 Autumn Auctions, December 1, 2002 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Folding mark on back cover. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
125 lots, classical Chinese paintings and calligraphies including works by Wang Wu, Gu Luo, Kang Tao, Jiang Jun, Jiang Jie, Zhai Dakun, Zhang Xiong, Sun Kehong, Ma Yanxi, Yuan Jiang, Liu Yong, Liang Tongshu, Mao Xiang, Bao Shichen, Weng Fanggang, Zha Shibiao, Wang Li, Wang Yuanqi, Wang Hui, Yun Shouping, Wang Yu, Huang Ding, Chen Xiaolian, Gai Qi, Meng Jinyi, Ni Zan, Mao Nianci, Dai Mingshuo, Wang Duo, Yun Xiang, Qiu Ying, Shen Zhou, Wen Zhengming, Dong Qichang, Shui Rui, Tao Tao, Yang Xian, He Shaoji, He Linghan, Ming Jian, Rui Guang, Yang Jisheng, Da Shou, Zhu Weibi, Tang Zhongmian, Cao Xiuxian, Wang Wenzhi, Mo Youzhi, Mo Youzhi, Chen Hongshou, Zhang Tingji, Chen Denglong, Luo Mu, Tang Yusheng, Hua Yan, Hu Mei, Dai Xi, Zhang Zongcang, Li Shan, Wang Shishen, Huang Shen, Yun Yuancheng, Xiao Chen, Zou Yigui, Zhou Zonglian, Wang Shu and Da Zun.
Size: 9.3×10.6×0.4 inches.
110 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Classical Chinese Paintings and Calligraphy, Shanghai Jinghua 2002 Autumn Auctions, December 1, 2002 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.