Cloudy Ink Mountains: An Important Collection of Qingmei Artwork Assessment Studies, 2014 Beijing Poly Spring Auction, Jun 2nd, 2014 Sale Catalogue

$80.00

Text in English and Chinese. Illustrations in color and in white and black. Spine head slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
66 lots, cloudy ink mountains paintings, including paintings by Liu Kuiling, Pu Ru, Qi Baishi, Wang Xuetao, Zhang Daqian, Luo Fukan, Yu Xining, Li Kuchan, Qi Gong, Hong Yi, Zhao Puchu, Shu Tong, Hu Shi, Sun Zhongshan, Li Kuchan, Tang Yun, Jiang Hanting, Ren Bainian, Wu Changshuo, Liu Jiyou, Cheng Shifa, Wu Guanzhong, Li Keran, Xu Beihong, Fu Baoshi, Huang Binhong, Fang Jizhong, He Haixia, Zhou Sicong, Mo Xiaosong, Xie Zhenou, Dai Shunzhi, Lin Liangfeng, Nan Haiyan, Fan Zeng, Liu Dawei, Du Ziling, Jia Youfu, Yang Guanghua, Cai Yuanpei, Luo Zhenyu, Kang Youwei, Zeng Guofan, Liu Yong, Lin Zexu, Zuo Zongtang, Yu Youren, Wang Wenzhi, Xu Shichang and Zheng Xiaoxu.
Size: 8.3×10.6×0.4 inches.
154 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cloudy Ink Mountains: An Important Collection of Qingmei Artwork Assessment Studies, 2014 Beijing Poly Spring Auction, Jun 2nd, 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *