Collection of Rare Books and Celebrity Letters, Jinart 2019 Autumn Auctions, Tuesday 17 December 2019 Sale Catalogue

$55.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Folding marks on lot 1220. Pencil mark on lot 1225. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Including 281 lots, rare book “San Guo Zhi”, “Chun Hua Ge Tie Di Shi”, “Tang Shi Zhu Su Liu Juan”, “Yi Yuan Duo Ying”, “Fu Yin Pai Sheng Jing”, “Wang Shu He Tu Zhu Mai Jue Gui Zheng Si Juan”, “Pei Wen Yun Fu” and “Shui Jing Zhu Si Shi Juan”, rubbing books “Song Tuo Zhang Meng Long Bei”, “Tang Tuo Shi Qi Tuo”, “Han Jin Zhuan Wen Tuo”, “Tang Jing Zhuang”, “San Shi Pan” and “Meng Miao Shi Ke”, seal impressions of Liu Gongbo, Wu Changshuo, Jin Gongbei, Jin Beilou and Chen Julai, manuscripts by Wang Ren’an, Xu Jie, Wu Zuoren, Huang Binhong, Guan Shanyue and Fei Tinggui, etc.
Size: 8.3×10.6×0.2 inches.
98 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Collection of Rare Books and Celebrity Letters, Jinart 2019 Autumn Auctions, Tuesday 17 December 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *