Collection of Rare Books, Duo Yun Xuan 2009 Autumn Auction of Art Works, 24 December, 2009 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Folding marks on a few pages. Binding is sound.
259 lots, rare books including manuscript letters by Wang Shizhen, Zhang Taiyan, Gao Shuangquan and Xia Shoutian, rare books “Zhen Chuan Xian Sheng Quan Ji”, “Wei Jia Sun Quan Ji”, “Yi Li Zheng Zhu”, “Zhan Zhan Wai Shi”, “Jing Fu Lei Gao”, “Ming Ji Nan Bei Lue”, “Yao Hua Ji”, “Shi Shuo Xin Yu”, “Tang Yu Lin”, “Shang Hai Jing”, “Hai Dong Yi Shi”, “Li Yi Shan Shi Ji”, “Pai An Jing Qi”, “Shan Gu Shi Ji Zhu”, “Tai Ping Yu Lan”, “Ting Xun Ge Yan”, “Wen Yuan Ge Cang Shu Quan Jing”, “Jing Shi San Li”, “Zhong Ding Zi Yuan”, “Jin Shi Lu, You Lin Yi Cao”, “Zhu Lao Zi Dao De Jing”, “Gu Yu Tu Kao”, “Ba Jun Ma Quan Tu”, “Ke Di Hua Dai Fu”, “Yi Yuan Duo Ying”, “Zhang Zuiying” and “Yin Xue”, rubbings “Han Da Kai Tong”, “Yan Lu Gong Cao Shu Tie”, “Bei Wei Shi Men Ming Mo Ya”, “Song Jiang Ben Ji Jiu Zhang Tie”, “Long Men Er Shi Pin”, “Zheng Wen Gong Shang Bei”, “Long Men Er Shi Pin”, “Da Yu Ding Ming Wen”, “Han San Lao Hui Zi Ji Ri Bei”, “Yan Shu Yuan Ci Shan Bei”, “Han Zhang Qian Bei” and “Han Cao Quan Bei”.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
136 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Collection of Rare Books, Duo Yun Xuan 2009 Autumn Auction of Art Works, 24 December, 2009 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.