Conjugate Matter and Mind: The Art of Yixing Zisha, Exquisite Craftmanship: Chinese Handmade Woodcarving, Jiangsu Hexin 2018 Autumn Auctions in Shanghai, 20-22 December 2018 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Back cover bottom corner slightly worn. Light water marks on front cover and first 2 pages. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues in one as published.
245 lots, Yixing red clay teapots including works by Cai Zhijun, Liu Jiefei, Xiang Feng, Xiong Yanfei, Yao Jun, Luo Qin, Zhu Ziyang, Fu Jing, Fan Zhenjia, Zhang Liqiang, Zhou Min, Yu Feng, Chen Zhenyong, Yang Jingyi, Zhou Yuqi, Xu Feng, Cai Yuancheng, Wang Yongxin, Fan Yongping, Xie Zhijun, Zeng Bin, Cheng Wenbing, Xu Wei, Zhang Ye, Li Chengli, Lu Xinjian, Shen Siyu, Sun Weiqiang, Wang Mao, Xu Wenjun, Geng Hao, Feng Wenjuan, Li Jun, Miao Cong, Zhai Lu, Guo Rong, Chen Yu, Zhou Hu, Wang Qingming, Shao Shunsheng, Zhou Dinghua, Li Changhong, Cao Wanfen, Mao Guoqiang, Xu Weiming, Bao Zhiqiang, Xie Manlun, Zhao Xipeng, Jiang Yan, Ren Beian, Zhou Yuan, Zhou Yujie, She Yongfeng, Zhu Qinyong, Wu Dongyuan, Wu Jieming, Li Hanyong, Li Hanming, Huang Yunyun, Zhang Yin, Wang Qiang, Tang Binjie, Zou Yuejun, Gao Zhenyu, Lv Junjie, Fan Zefeng, Ji Yishun, Fan Weiqun, Yao Zhiyuan, Lv Yaochen, Chen Guoliang, Wang Jianxiang, Shi Xiaoma, Xu Hantang, Zhou Guizhen, He Daohong, Wang Yinxian, Jiang Rong, Yu Guoliang, Zhu Kexin, Wang Yinchu, Pei Shimin, Cheng Shouzhen, Shi Fusen, Shu Jinshou, Shao Baoqin, Shao Dahe, Jiang Zucheng, Shao Jingnan, Xu Shiying, Shao Youlan, Jiang Wanquan, Huan g Yulin, Chen Ziqi, Wang Nanlin and Yang Pengnian.
Size: 8.3×11.2×0.8 inches.
248 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Conjugate Matter and Mind: The Art of Yixing Zisha, Exquisite Craftmanship: Chinese Handmade Woodcarving, Jiangsu Hexin 2018 Autumn Auctions in Shanghai, 20-22 December 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.