Contemporary Chinese Ink Paintings, Collection of Chinese Purpleclay Teapot, Beijing Poly 2019 Auctions, Dec. 2nd, 2019 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogues in one as published.
240 lots, modern Chinese paintings and calligraphies, Chinese Yixing purpleclay teapots including paintings and calligraphies by Chen Chaoli, Liu Xiaojing, Zhu Xinjian, Bian Pingshan, Wang Geng, He Xianqiu, Guo Guan, Shen Xiangyin, Nie Ou, Shi Guoliang, Zhao Jiancheng, Lin Yong, Ren Zhong, Fan Zeng, Liu Wenxi, Wang Xijing, Zhou Sicong, Wen Wei, Wang Yong, Xiong Honggang, Fang Xiang, Chen Peiqiu, Jiang Hongwei, Zheng Li, Chen Xiangxun, Jia Guangjian, Wu Shanming, Feng Yuan, Bai Xueshi, Zhang Ding, Fan Yang, Wang Ziwu, Man Weiqi, Zhang Fuxing, Zeng Xianguo, Xie Bingyi, Liu Dawei, Du Ziling, Sun Qifeng, Fang Chuxiong, Chen Zhongzhou, Li Xiaochao, Zheng Baizhong, Dong Libao, Ge Hongqiang, Zhang Rongshan, Ouyang Xiaolin, Chen Xiaobo, Wu Huan, Yang Dewei, Fu Yuandong, Wang Licheng, Tang Binggeng, Chen Zhongjian, Jie Shanxue, Bai Gengyan, Rong Tie, Feng Zhongyun, Liu Xinquan, Wu Huan, Wang Haihua and Ma Manchang, purpleclay teapots by Wu Kouhua, Zhou Xiaoqiang, Lv Junjie, Fan Hongquan, Ge Taozhong, Xie Manlun, Chen Guoliang, Liu Jianping, He Yanping, Bao Zhiqiang, Xu Weiming, Mao Guoqiang, Gao Jianfang, Zhang Jing, Ding Hongshun, Cao Wanfen, He Daohong, Wang Yinxian, Xu Xiutang, Li Changhong, Lv Yaocheng, Fei Shimin, Gu Jingzhou, Jiang Rong, Zhou Guizhen, Xu Xiutang, Li Yishun, Wu Qunxiang, Gu Shaopei, Wang Shigeng, Zhu Kexin, Meng Chen and Chun Shuitang.
Size: 8.3×10.6×0.7 inches.
256 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Contemporary Chinese Ink Paintings, Collection of Chinese Purpleclay Teapot, Beijing Poly 2019 Auctions, Dec. 2nd, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.