Contemporary Chinese Oil Paintings. Hong Kong, 30 April 1995. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue

$65.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light creases on covers. Spine head and back cover outside corners slightly bumped. A few slightly dog eared pages. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 72 contemporary oil paintings by Luo Zhongli, Lin Dachuan, Ai Xuan, Pan Shixun, Chen Yifei, Zeng Siyou, Lin Hongji, Jia Juanli, Shi Hu, Cai Chufu, Hu Shanyu, Yan Wenliang, Chen Hangning, Yao Qiang, Liu Yingzhao, Wu Guanzhong, Pan Honghai, Suan Yuntai, Sun Weimin, Xu Tianrun, Li Quanwu, Zhang Chongqing, Hong Ling, Dong Qiyu, Yu Ben, Cao Li, Guan Liang, Wen Lipeng, Wang Huaiqing, Wang Yidong, Zhao Wuji (Zao Wou-ki), Shi Qiren, Yu Xiaofu, Leng Jun, Zhu Dequn, Zhang Gong, You Shaozeng, etc. Completed with a brief biography of the artists in fine.
Size: 8.3×10.5×0.3 inches.
135 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Contemporary Chinese Oil Paintings. Hong Kong, 30 April 1995. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue”

Your email address will not be published.