Contemporary Small Size Calligraphy and Paintings, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
116 lots, Chinese contemporary small size calligraphies and paintings by Feng Zikai, Cheng Shifa, Tang Yun, Wu Qingxia, Zhao Shuru, Feng Chaoran, Guan Liang, Xie Zhiliu, Lu Yanshao, Huang Zhou, Ye Gongchuo, Wu Hufan, Wu Zheng, Zhao Shuru, Ma Gongyu, Qian Zhenhuang, Tan Zekai, Deng Sanmu, Chen Bingshu, Huang Baoyue, Wang Fu’an, Gao Zhenxiao, Tong Danian, Lu Yanshao, Song Wenzhi, Wang Xuetao, Pu Ru, Zhang Daqian, Qi Gong, Lou Shibai, Guan Liang, Qi Baishi, Huang Binhong, Cheng Shifa, Lu Yanshao, Tao Lengyue, Feng Zikai, Lai Shaoqi, Lin Sanzhi, Liu Haisu, Shen Zhenzhi, Shen Yinmo, Cui Dadi, He Tianjian, Qian Hui’an, Ye Gongchuo, Li Qiujun, Kong Xiaoyu, Yu Hongchou, Guo Lanzhi, Pu Ru, Xu Yan, Yu Youren, Zhou Caixia, Xu Beihong, Ren Zhong, Fang Zengxian, Tan Yuese, Wu Zheng, Qian Shoutie, Deng Wuchang, Wang Kun, Xu Linlu, Ying Yeping, Xie Zhiguang, Lai Chusheng and Zhao Shao’ang.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
126 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Contemporary Small Size Calligraphy and Paintings, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *