Evening Sale-Important Private Fan Paintings Collection from Bao Ju Zhai, Beijing Hanhai 2014 Autumn Auctions, 24 October, 2014 Sale Catalogue

$90.00

Hardback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. A few stains on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
137 lots, important private fan paintings collection from Bao Ju Zhai, including works by Ren Bonian, Wu Changshuo, Qi Baishi, Huang Binhong, Zhu Zumou, Wu Hufan, Wu Zheng, Zhao Shuru, Wu Huayuan, Feng Chaoran, Tang Yun, Huang Baoyue, Tang Yun, Lu Yifei, Jiang Hanting, Bai Jiao, Zhang Dazhuang, Sun Mengyuan, Xie Zhiliu, Zhang Daqian, Chen Peiqiu, Hu Xigui, Jin Xinlan, Ni Tian, Zhang Zongxiang, Wang Zhen, Zhang Shanzi, Xie Yucen, Jian Jinglun, Shen Yinmo, He Tianjian, Yan Wenliang, Pan Changxu, Zheng Wuchang, Yan Duhe, Huang Yanpei, Wu Qinmu, Tao Lengyue, Miao Ruo’ang, Zhang Shiyuan, Feng Zikai, Zhang Quan, Xie Zhiguang, Deng Sanmu, Zheng Mukang, Lai Chusheng, Lu Xiaoman, Xu Zhimo, Hu Yefo, Gao Shifeng, Wu Qingxia, Gu Qingyao, Ying Yeping, Zhu Meichun, Xu Zihe, Wu Huayuan, Ding Fuzhi, Pan Tianshou, Zhang Zongxiang, Lu Yanshao, Fu Baoshi, Qi Yanming, Qian Songyan, Tong Yun, Ya Ming, Wu Zhongqi, Song Wenzhi, Chen Peiqiu, Wei Zixi, Fei Xinwo, Pu Dong, Chen Shizeng, Lin Shu, Liu Guiling, Zhang Quan, Yu Fei’an, Zhang Boying, Guo Moruo, Yu Liqun, Xu Beihong, Pu Ru, Zhang Boju, Yu Shuyan, Xu Cao, Jia Xiaozu, Li Kuchan, Ma Jing, Jin Cheng, Wang Xuetao, Wu Leichuan, Jiang Zhaohe, Wu Zuoren, Xiao Shufang, Fan Zeng, Zhao Shao’ang, Yan Shanshen, Guan Shanyue and Li Xiongcai.
Size: 8.4×11.4×0.9 inches.
258 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Evening Sale-Important Private Fan Paintings Collection from Bao Ju Zhai, Beijing Hanhai 2014 Autumn Auctions, 24 October, 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.