Excellent Calligraphy and Paintings by Painters in Shanghai, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
77 lots, Chinese calligraphies and paintings by painters in Shanghai including works by Cheng Shifa, Feng Chaoran, Wu Qingxia, Zhang Yuguang, Zhang Shanzi, Ying Yeping, Huang Shanshou, Tang Yun, Zhang Shiyuan, Wu Changshuo, Zhao Yunhe, Wu Qinmu, Zhang Daqian, Ma Dai, Huang Huanwu, Cheng Zhang, Ye Qianyu, Guan Liang, Xie Zhiliu, He Tianjian, Kong Xiaoyu, Zhao Jingyu, Zheng Mukang, Xu Weibai, Wu Zishen, Wu Hufan, Wu Zheng, Jiang Hanting, Lu Yifei, Xue Beihong, Pu Hua, Lu Hui, Gu Yi, Zhang Shiyuan, Huang Binhong, Shen Xinhai, Yang Weiquan, Xu Ju’ang, Liu Danzhai, Yuan Songnian, Tao Lengyue, Lu Yanshao, Ni Tian, Li Ruiqing, Zheng Wuchang, Wang Jiqian, Chen Mo, Wu Guxiang, Miao Guying, Zhu Qishi, Wu Guandai, Wu Fuzhi, Wang Zhen, Lou Xinhu, Ding Baoshu and Li Fangyuan.
Size: 8.2×11.2×0.4 inches.
154 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Excellent Calligraphy and Paintings by Painters in Shanghai, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *