Excellent Small Size Calligraphy and Paintings, Duoyunxuan 2010 Autumn Auction, Thursday 16 December 2010 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue. Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Pages are clean with light foxing on the catalogue edges, contents are clear throughout. Binding is sound. 122 lots including paintings and calligraphies by Feng zi kai, Zhang da zhuang, Ye qian yu, Ying ye ping, Huang bin hong, Lai chu sheng, Kong xiao yu, Lin san zhi, Wu hu fan, Cheng shi fa, He tian jian, Tang yun, Shen yin mo, Pu ru, Li ke ran, Li ku chan, Wang zhen, Zhao wang yun, Li xiong cai, Qi bai shi, Lu yan shao, Guan liang, Yu fei’an, Qi gong, Liu hai su, Huang yan pei, Guo mo ruo, Sha meng hai, Xie zhi liu, Zhu qi zhan, Shen yin mo, Chen ban ding, He hai xia, Fang ji zhong, Lin feng mian, Lu yi fei, Qian shou tie, Pan tian shou, Wu zuo ren, Chen da yu, Qian song yan, Huang yong yu, Ding yan yong, Huang jun bi, etc. Size: 8.3×11.2 inches. 122 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Excellent Small Size Calligraphy and Paintings, Duoyunxuan 2010 Autumn Auction, Thursday 16 December 2010 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.