Fans of Celebrity, The Finest Chinese Paintings (II), Shanghai Chongyuan 2004 Autumn Auction of Art Works, December4 23, 2004 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
393 lots, fans paintings including works by Zhang Xinjia, Shen Shijia, Hua Yuan, Zheng Wuchang, Jiang Hanting, Zhang Dazhuan, Wu Hufan, Zhang Xiong, Sha Fu, Zhao Yunhe, Wang Yiting, Wu Zishen, Kong Xiaoyu, Wu Qingxia, Zhu Jianqiu, Guo Lanxiang, Ye Jiazhi, Lu Hui, Wang Li, Xi Pu, Zhang Xiong, Ni Tian, Xue Zhou, Sun Kai, Gu Linshi, Yang Borun, Wu Xuezao, Sha Fu, Zhang Qian, Wu Daiqiu, Yi Lixun, Zhang Tingji, Lu Hui, Zhu Wenhou, Lin Mengsong, Ji Gu, Sha Fu, Pan Yasheng, Wu Ziding, Chen Mo, Su Manshu, Zhou Lengwu, Wang Shizi, You Xiaoyun, Lu Yifei, Zhang Guguang, Wu Shuben, Ji Shouzheng, Tao Rong, Zhao Shuru, Wang Zhongshan, Li Hanqing, Chen Junchen, Tong Xuehong, Chen Jihe, Xu Shichang, Cheng Yanqiu, Zhou Zhaoxiang, Wu Yan, Zhang Xiaoshi, Shen Yingmo, Wang Zhongshan, Bai Jiao, Feng Fei, Zhu Yuxiang, Fei Yiqun, Yang Wen, Ye Peiji, Shen Youren, Wang He, Wang Erkang, Shang Xiaoyun, Li You, Ding Fuzhi, Tang Yun, Zhu Jianqiu, Zhang Daqian, Yao Mengqi, Xu Weiren, Zhang Hong, Pan Yasheng, Yu Ming, Ren Bonian, Jin Cheng, Yao Hua, Qian Songyan, Huang Huanwu, Yang Yinong, Huang Jun, Wang Zhen, Lu Yanshao, Qian Juntao, Kong Xiaoyu, Deng Sanmu, Ying Yeping, Wu Shigu, Gao Yehou and Lin Boxi.
Size: 8.6×10.6×0.4 inches.
274 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fans of Celebrity, The Finest Chinese Paintings (II), Shanghai Chongyuan 2004 Autumn Auction of Art Works, December4 23, 2004 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.