Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy. Hong Kong, 28 May 2012. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2910

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Light folding mark near bottom corner of back cover. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 163 classical ink and color paintings and ink calligraphies by Lu Zhi, Ding Yunpeng, Chen Jiru, Shen Zhou, Dong Qichang, Hua Yan, Xi Gang, Zha Shibiao, Wang Duo, Fang Xun, Li Shan, Gai Qi, Gao Fenghan, Jin Nong, Chen Hongshou, Wang Wenzhi, Yong Xing, Lan Ying, Zhu Yuming, Chen Xianzhang, Zhang Ruitu, Wen Zhengming, Wang Shimin, Wang Hui, Wang Yuanqi, Hua Yan, He Shaoji, Yun Shouping, Gao Qipei, Yi Bingshou, Wu Li, Bada Shanren, Wang Shishen, Zheng Xie, Zhao Zhiqian, Huang Yi, Ren Yi, Dai Xi, Ren Xun, Ju Chao, Wang Fu’an, Deng Shiru, Yi Bingshou, Lin Zexu, etc.
Size: 8.3×10.5×0.6 inches.
216 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Chinese Classical Paintings and Calligraphy. Hong Kong, 28 May 2012. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2910”

Your email address will not be published.