Fine Chinese Classical Paintings. Hong Kong, 30 November 2010. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2823

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Folding mark on top corner of page 86. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 102 classical ink and color paintings and ink calligraphies by Wu Yuanyu, Chen Hongshou, Shen Shichong, Wen Zhengming, Wen Boren, Tang Yin, Chen Jiru, Zhou Tianqiu, Lu Zhi, Dong Qichang, Wen Peng, Wang Duo, Zhang Ruitu, Ma Yilong, Huang Daozhou, Ni Yuanlu, Lan Ying, Zhu Yizun, Bada Shanren, Wang Hui, Wu Li, Zha Shibiao, Gongxian, Yuan Jiang, Yun Shouping, Gao Qipei, Zhu Sheng, Shen Quan, Hua Yan, Jing Nong, Li Shan, Pan Gongshou, Wang Wenzhi, Yang Yun, Dai Xi, Wang Su, Ren Yi, Jiang Tingxi, Yong Rong, Emperor Yongzheng, Emperor Kangxi, Liu Yong, Deng Shiru, Sun Xingyan, He Shaoji, Weng Tonghe, etc.
Size: 8.3×10.5×0.4 inches.
126 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Chinese Classical Paintings. Hong Kong, 30 November 2010. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2823”

Your email address will not be published.