Fine Chinese Modern Paintings. Hong Kong, 29 May 2012. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2911

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 409 modern ink and color paintings by Song Wenzhi, Bai Xueshi, Jiang Zhaohe, Lu Yanshao, Cheng Shifa, Guan Liang, Zhu Qizhan, Pu Ru, Huang Junbi, Yu Youren, Zhao Shao’ang, Zhang Daqian, Yang Shanshen, Huang Zhou, Zhang Shanzi, Xu Beihong, Wu Changshuo, Qi Baishi, Gao Jianfu, Kang Youwei, Guo Moruo, He Xiangning, Chen Shuren, Guan Shanyue, Dengfen, Li Xiongcai, Lin Fengmian, Wu Hufan, Qi Gong, Wang Zhen, Chen Shaomei, Huang Huanwu, Xu Xi, Liu Jiyou, Wang Dawen, He Jiaying, Huang Yongyu, Feng Zikai, Xu Beihong, Hong Yi, Wu Changshuo, Ding Yanyong, Li Keran, Li Yanshan, He Baili, Fan Zeng, Zhou Sicong, Qi Gong, Jin Yong, Xie Zhiliu, Fu Baoshi, Huang Banruo, Ma Jin, Zeng Xi, Yu Fei’an, Chen Zizhuang, etc.
This catalogue is quite heavy and may require extra shipping cost.
Size: 8.3×10.5×1.1 inches.
398 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Chinese Modern Paintings. Hong Kong, 29 May 2012. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2911”

Your email address will not be published.