Fine Chinese Paintings. New York, 18 September 2013. Christie’s Auction Sale Catalogue. 3420

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Light superficial marks on covers. Illustrations in color. Spine head slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
169 lots, Chinese paintings and calligraphies by He Weipu, Shen Zongjing, Wang Jiqian, Shenzhou, Qiu Ying, Guan Daosheng, Zhang Ming, Sheng Mao, Wu Zhen, Dai Jin, Ju Jie, Wen Zhengming, Tang Yin, Zha Shibiao, Chen Hongshou, Sheng Maoye, Zheng Zongzhou, Xie Songzhou, Jiang Shijie, Zhao Mengfu, Zhang Shuqi, Zhang Daqian, Wang Fangyu, Fang Zhaolin, Jiang Ershi, Huang Junbi, Guan Shanyue, Jiang Tingxi, Zhao Zhiqian, Huang Shen, Weng Tonghe, Ding Yanyong, Zhu Qizhan, Pu Jin, Ya Ming, Wu Zishen, Qian Shoutie, Xie Zhiliu, Fei Danxu, Gai Qi, Zhang Xiong, Zhao Boju, Chen Chun, Zhang Ruitu, Yu Zhiding, Da Chongguang, Gongxian, Yun Shouping, Cai Jia, He Chong, He Jian, Guan Huai, Gu Luo, Lu Yao, Li Jian, Han Fan, Yuan Pei, Hua Ziyou, Zhang Geng, Dong Qichang, Cheng Qingyuan, Cheng Tinglu, Zhang Naiqi, Ren Yi, Pu Ru, Chen Banding, Chen Zizhuang, Wang Dawen, Pu Quan, Jin Jian, Chen Baochen, Wang Fu’an, Lu Runxiang, Huang Junbi, Fu Zhu, Wang Xuetao, Xu Beihong, Liu Haisu, Huang Huanwu, Zhao Shao’ang, Huang Huanwu, Cheng Shifa, Lin Fengmian, Huang Yongyu, Lin Yong, He Baili, Feng Linzhang, Guan Shanyue, Yuan Songnian, Chen Lifu, Wang Wenzhi, Liu Yong, Ju Lian, Rong Zuchun, Yu Youren, Huang Zhou, Pu Zuo, Wan Shouqi, Deng Fen, Zhang Shanzi, etc.
Size: 8.2×10.5×0.3 inches.
136 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Chinese Paintings. New York, 18 September 2013. Christie’s Auction Sale Catalogue. 3420”

Your email address will not be published.