Fine Chinese Paintings. New York, Tuesday 17 March 2015. Christie’s Auction Sale Catalogue. 3718

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Light superficial marks on covers. Illustrations in color. Spine head and spine foot slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
143 lots, Chinese paintings and calligraphies by Zhao Boju, Zhang Zhonghe, Li Rihua, Wen Zhengming, Yang Wencong, Yun Shouping, Shang Guanzhou, Qian Du, Cao Xiuxian, Liu Yong, Wang Su, Xie Lansheng, Zha Sheng, Bi Jian, Pan Gongshou, Zhang Xiang, Gu Yun, Ming Jian, Yang Tianbi, Zhou Weiping, Liu Weilin, He Shaoji, Bao Shichen, Zhang Zhidong, Yang Fu, Zhang Fang, Yuan Kewen, Jin Cheng, Ren Xun, Yao Hua, He Weipu, Empress Dowager Cixi, Zhang Fu, Li Shizhuo, Dai Mingyue, Li Yu, Qian Chenqun, Yun Bing, Ming Zhong, Gai Qi, Zhen Yan, Zhang Jin, Qu Zhaolin, Zhou Fengzao, Guan Lan, Wu Changshuo, Yao Hua, Pu Ru, Yu Youren, Huang Huanwu, Jiang Hanting, Ye Gongchao, Liu Yazi, Xie Zhiliu, Sun Wen, Lin Yizhong, Hu Hanmin, Xiao Focheng, Liang Hancao, Shen Yinmo, Ruan Yuan, Yu Fei’an, Wang Rong, Shen Caonong, Qi Baishi, Lu Zishu, Li Yanshan, Zhang Shuqi, Huang Junbi, Lu Yanshao, Liu Haisu, Zhao Shao’ang, Zheng Naiguang, Zhang Shoucheng, Li Xiongcai, Cui Zifan, Fei Xinwo, Zhao Puchu, Shu Tong, Wei Jianfan, Wu Zhongqi, OuYang ZhongShi, Qi Gong, Shen Peng, Luo Erchun, Wang Jiqian (C.C. Wang), Rao Zongyi, Ou Haonian, Lv Shoukun, Zhu Qizhan, Wang Fangyu, Liu Kuo-Sung (Liu Guosong), Liu Xun, Ma Xinle, Wang Mansheng, Wu Lan-Chiann (Wu Lanqian), etc.
Size: 8.3×10.5×0.3 inches.
128 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Chinese Paintings. New York, Tuesday 17 March 2015. Christie’s Auction Sale Catalogue. 3718”

Your email address will not be published.