Fine Modern Chinese Paintings. Hong Kong, 27 November 2006. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2319

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and front cover outside corners slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 344 modern ink and color paintings by Zhao Shao’ang, Deng Fen, Wu Guanzhong, Pu Ru, Wu Hufan, Zhang Shanzi, Zhang Daqian, Yu Fei’an, Cheng Shifa, Huang Yongyu, Xie Zhiliu, Chen Peiqiu, Lin Fengmian, Huang Binhong, Zhu Qizhan, Wu Changshuo, Wang Zhen, Song Wenzhi, Lu Yanshao, Xu Gu, Ren Yi, Yu Youren, Yang Shanshen, Gao Jianfu, Gao Qifeng, Chen Shuren, Li Xiongcai, Guan Shanyue, Fang Rending, Li Keran, Yu Chengyao, Tong Zhengang, Yang Mingyi, Li Mingjiu, Hu Yongkai, Chen Dongyang, Rao Zongyi (Jao Tsung-i), Qi Baishi, Fu Baoshi, Feng Zikai, Huang Yongyu, Ding Yanyong, Huang Shaoqiang, Wu Guanzhong, Yu Ming, Ma Jin, Wu Zheng, Xu Beihong, Shen Shijia, Liu Haisu, Li Keran, Lin Fengmian, Wu Zheng, Wang Zhen, Huang Junbi, Huang Zhou, Chen Zizhuang, Sun Xingge, Xing Baozhuang, Liang Shimin, He Baili, Tian Shiguang, Tao Lengyue, Shi Lu, He Baili, He Tianjian, Tang Yun, Zhao Zhimin, Fan Zeng, Xu Xi, Qian Shoutie, Pu Jin, etc.
This catalogue is quite heavy and may require extra shipping cost.
Size: 8.3×10.5×1.1 inches.
370 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine Modern Chinese Paintings. Hong Kong, 27 November 2006. Christie’s Hong Kong Auction Sale Catalogue No. 2319”

Your email address will not be published.